Vanga je bila simbol Bugarske – snimak državne televizije