Bob Marli – najpoznatiji rasta koji je pred kraj života prešao u pravoslavlje