Koja će nam magija “otvoriti oči” i osloboditi nas?