„Alat“ vlaške vračare – okovi, nož, zrnevlje kukuruza…