Pres konferencija povodom Ajkovog dolaska u Srbiju održana je u Medija centru u Beogradu