Hemija koju mozak unosi u krv direktna je dopuna slici koju imamo u svom umu