Upoznaj sebe

Ko nas pravi ludim?

Prema najnovijoj sistematizaciji mentalnih poremećaja Američke psihijatrijske asocijacije, retko kome nisu potrebni lekovi Svakih nekoliko godina, Američka psihijatrijska asocijacija (APA) pravi izmene u svom najvažnijem „tefteru“ – Dijagnostičkom i...
Continue Reading
Shodno Zakonu o autorskim pravima zabranjeno je kopirati ovaj tekst;