Tokom vrelih letnjih dana, jedan od najvećih neprijatelja računara je visoka temperatura. Kada su desktop računari u pitanju, problem je relativno lako rešiv. Otvaranje kućišta obezbediće dodatnu ventilaciju, a ako ni to nije dovoljno, usmeravanje kućnog ventilatora ka tako otvorenom kućištu omogućiće snižavanje temperature na standardni radni nivo. Kada su laptop računari u pitanju, ovo na žalost nije moguće uraditi. Ipak i u tom slučaju mogu da se obave određeni preventivni koraci koji će sprečiti ili minimizovati njihovo pregrevanje.

pregrevanje-laptopa-1

Za početak, veoma je važno da laptop prilikom rada bude na ravnoj površini. Ovi računari su dizajnirani da imaju optimalan protok vazduha, unutar i ispod njih, a to se postiže samo kada su smešteni na ravnu i čvrstu površinu. Držanje laptopa na krevetu, kada utone u ćebe, jastuk ili posteljinu, ne samo da sprečava strujanje vazduha ispod laptopa, već često zapušava i ventilacione otvore kroz koje se vruć vazduh izbacuje iz računara.

Savetujemo da u takvim slučajevima nabavite prenosno postolje za laptop, koje je sa donje strane mekano i postavljeno tkaninom tako da može da se drži i na krilu. Ukoliko želite da obezbedite dodatno hlađenje, dobru varijantu predstavljaju postolja za laptop sa ugrađenim ventilatorima, ali su oni predviđeni za držanje na stolu.

pregrevanje laptopa 3

Ipak, može da se desi da pomenute akcije ne snize dovoljno temperaturu i da je ona i dalje previsoka za pouzdan rad laptopa. Tada je potrebno obaviti malo komplikovanije radnje koje zahtevaju otvaranje laptopa. Prema podacima stručnjaka iz laptop servisa „Profi Computer“ uzročnici više od  90% slučajeva pregrevanja laptopa koji dođu na servis su:

  • Nečistoća unutar računara
  • Neispravan kuler
  • Istrošena termalna pasta

Nečistoća unutar računara

Kao što je neophodno da se obezbedi optimalan protok vazduha oko računara, možemo da kažemo da je još važnije da on bude dobar i unutar računara. Komponente u laptopu su dizajnirane tako da se uz pomoć ugrađenog kulera ostvari maksimalan protok vazduha, pa time i optimalno hlađenje. Ukoliko se unutar laptopa nagomila prašina, neki od tih „vazdušnih“ puteva biće zatvoreni ili će raditi sa smanjenim kapacitetom, što direktno utiče na povećanje temperature komponenti kod kojih se prašina nalazi.

Neispravan kuler

Kuler je od suštinske važnosti za održavanje optimalne radne temperature laptopa. Ukoliko je zaprljan ili se ne vrti dovoljno brzo, direktno utiče na smanjenje protoka vazduha, pa samim tim i na povećanje temperature.

Istrošena termalna pasta

Zadatak termalne paste je da efikasno sprovodi toplotu sa najkritičnijih delova računara (CPU, GPU…) na pasivnu ili aktivnu komponentu hladnjaka. Ako je pasta istrošena ili ako nije dobro nanesena na čip, neće obavljati svoju funkciju na optimalan način, što rezultuje – pogađate, pregrevanjem komponenti.

Sve ove probleme moguće je rešiti i u kućnoj varijanti. Ali, naš savet je da se ipak obratite profesionalcima, jer iskusni serviser će to da obavi mnogo brže, bolje i, u krajnjoj liniji, nećete izgubiti garanciju na svoj laptop računar zbog neovlašćenog otvaranja. Ove usluge nisu skupe, a višestruko će se isplatiti jer će omogućiti nesmetan rad laptop računara čak i produžiti njegov radni vek.

Izvor: Laptop servis “Profi Computers”