Sports PartyNije slučajno što reč karma na sanskritu označava akciju – ona je posledica svega što delate, ako činite loše, loše će vam se i vratiti, ako činite dobro, dobro vas čeka. U zavisnosti od toga koja planeta prethodi Mesecu u vašoj natalnoj karti, pogledajte čime ste zaslužili ono što vam se sada događa

Karma na sanskritu označava prost termin – “akcija”. Akcija je sve ono što učinite, delate. Kar – raditi i ma – ishod, rezultat, jeste suština prirodnog zakona da svaka akcija izaziva reakciju, u vidu odgovora na učinjeno, skoro kao zasluga. Mada često akcije, umesto zasluga, zasluže posledice, i to one neželjene. Izbor je na samom čoveku: ako čini dobro – dobro se vraća, ako čini loše – loše se i vraća.

Karma i karmička astrologija dolaze nam sa Istoka, iz Indije, i mnogo su više zastupljeni u đotišu i religijama dalekog Istoka nego u zapadnoj astrologiji. Pod karmičkim uticajem nalazi se i reinkarnacija, odnosno selidba duše iz jednog tela u drugo po zaslugama, bilo dobrim bilo lošim, odnosno kao rezultat karme – učinjenog.

U našem solarnom sistemu, a na osnovu kojeg je izveden horoskop, odnosno sva astrologija, život se zasniva na aspektima Sunca (život, svest, telo, energija), Meseca (duša, podsvest) i, naravno, Saturna (vreme, sud -odnosno, mogućnosti života u vremenu po zasluzi).

Dva svetla i grubi Saturn neraskidivo su vezani u prirodnom horoskopu i u svojim najjačim pozicijama nalaze se u aspektu opozicije, koji je adekvatan fazi punog Meseca, odnosno – punoj svesti. Neki autori ovaj aspekt dovode u vezu sa Uranom, ali tu se radi o nedovoljnom znanju, formiranom na američkoj astrologiji, jednako “zdravoj” kao njihova brza hrana, koju i sami u žargonu nazivaju „džank“ – smeće.

Saturn – vreme, mera je svega. On je i sudija koji odlučuje kakva će karma biti, odnosno koliko je teška, i u zavisnosti od pozicije u natalnom horoskopu, koju je osoba stekla za ovaj život.

Mesec i Saturn čine celinu karmičke astrologije: duša koja je predstavljena Mesecom traži Saturna i bez njega ne može da se inkarnira, odnosno pređe u naredni život. Zbog svoje brzine, Mesec je skoro stalno u direktnim aspektima sa Saturnom. Naravno, i drugi aspekti Meseca sa ostalim planetama daće uvid u karmu i njene posledice.

Mehanizam koji to određuje jeste prva i poslednja Mesečeva konjunkcija. Naravno ovde dolazi do izražaja odnos svetala, odnosno – u kojoj je fazi Mesec. Ako je u rastu, to je povoljnije od pada, kao udah i izdah, dok je kad se nađe u fazi poslednje četvrti daleko nepovoljniji.

Kada se posmatra pozicija Meseca, gleda se od koje planete ide, tj. koja je planeta pre njega postavljena u natalnom horoskopu, ma koliko daleko bila, i naravno ka kojoj ide, takođe bez obzira na broj stepeni koji ih razdvaja.

Na ovaj način vidimo ko je osoba bila ili u kojoj simbolici je njena prethodna inkarnacija, tj. kakav joj je bio prošli život, kada gledamo planetu “iza” Meseca. Kakav će biti ovaj život, odnosno postojeća inkarnacija, opisaće nam planeta kojoj Mesec ide u susret. U simbolici te planete nalazi se zadatak osobe u ovom životu, mogućnost da to ostvari i prepreke na koje će naići.

Losa karmaŠta je bilo

Ako krenemo redom i iza Meseca se nalazi Sunce, a kako su u pitanju dva svetla, osoba iz prethodnog života nosi snagu, ali i malo iskustva, što može izazvati probleme. U prethodnom životu to je bila muška inkarnacija sa bitnom ulogom u društvu.

Ukoliko je Merkur planeta od koje ide Mesec, tada su se događaji bitni po osobu odigrali u mladim danima prethodne inkarnacije, kada se mogao i završiti život. Dosta intelekta se prenosi iz prethodnog života, kao i jaka veza sa bratom ili sestrom.

Venera koja prethodi Mesecu ukazuje na zanos vezan za ljubav, kao i materijalne vrednosti, umetnost, ali i preterivanja u uživanju, koja u ovom životu mogu biti izvor problema.

Marsova pozicija naglašava destruktivnost, borbe i ratove. Osoba je bila ili uzrok ili žrtva nasilja. Ovakve pozicije uvek ukazuju na probleme sa silom i potrebu za samokontrolom.

Mesec koji dolazi posle Jupitera ukazuje da je osoba stekla velika znanja i zvanja u prethodnom životu, dosta puteva, intelektualnog ili religijskog rada. Teški aspekti ukazuju na probleme sa moralom ili da je u prethodnom životu osoba bila druge veroispovesti.

Kada je Saturn planeta od koje se Mesec odvaja, u pitanju je teška karma, stroga presuda. Prethodni život je bio pun ograničenja, mračan, težak, sa teškim završetkom. Dobar aspekt govori o naučenoj lekciji, a loš – o ponavljanju.

Ako je neka od transcendentnih planeta postavljena pre Meseca, gleda se kroz odnos sa Saturnom i suštinski nosi osobine kao da se Mesec od Saturna odvaja.

A šta nas čeka..

Aspekti koji slede ukazuju na to šta osobu čeka u ovom životu, odnosno koji su to ispiti i prepreke koje treba preći

Ako Mesec ide ka Suncu, osoba želi da postane bitna, ili je jednostavno životne okolnosti dovode u centar zbivanja. Problemi sa egom i sa autoritetima.

Merkur kojem Mesec ide u suret ukazaće na razvoj intelekta i sposobnosti komunikacije, izražavanje kroz medije, pisanje, učenje jezika… Problemi mogu biti izazvani naglošću, nervozom i nerazmišljanjem.

Venera kojoj se približava Mesec ukazuje na potrebu za ljubavlju i lepotom, umetničkim potencijalom, sposobnošću zarade. Problemi nastaju ako se javi neumerenost, ljubomora, “alavost”. Tada su mogući materijalni, ali i emotivni gubici.

Mesec koji ide prema Marsu znak je da je osobi potrebno jačanje muškog principa, u prvom redu snage, ali i samokontrole. Sport je veoma bitan i koristan u ovom slučaju, pa je moguć i u vidu profesije. Problematični aspekti su vezani za kuću i porodicu u kojoj može biti dosta netrpeljivosti i svađe. Mogući su i problemi sa nasiljem i kriminalom.

Mesec u susretu sa Jupiterom, koji mu je od svih planeta najskloniji, pokazuje želju za znanjem i napretkom u svim oblastima života. Sklonost visokom obrazovanju, dobrom statusu, ugledu u društvu. Prisustvo loših aspekata znak je da ovo ide na teži način.

Kada se na putu Mesecu nađe Saturn, on predstavlja prepreku i ukazuje da je neophodno podvući crtu i svesti svoje račune. Neophodno je steći samopouzdanje i to će doneti napredak kroz vreme, ukoliko su aspekti dobri. Loši su prilično teški i predstavljaju učenje na greškama i stalne unutrašnje sukobe, ali i ozbiljne prepreke od okoline. Naravno, i ovde se aspekti spoljnih planeta, Urana, Neptuna i Putona “mere” u skladu sa aspektima između Meseca i Saturna.

Ovaj mehanizam karme samo je delić sveukupne astralne mašinerije koja upućuje i trasira inkarnacije iz života u život. Ovladavanje karmom jeste vrhunac poznavanja sebe, ali i svih prirodnih i božanskih aspekata koji nas okružuju i čine. Šta činiti da se ovlada njima? Ponekad, apsurdno, ne treba činiti ništa, jer kako kineski Tao kaže: “najkorisnije je činiti ništa, jer se ništa i neće desiti“.

Mihailo Čukić