Kapetan Frederik Norden

Kapetan Frederik Norden

Prema tvrdnji Frederika Nordena, danskog pomorskog kapetana i istraživača, postojala je i četvrta, crna piramida u Gizi. Početkom 18. veka Norden je prikupio obimne beleške i crteže svega što je video u Egiptu


Postoje četiri piramide; one zaslužuju najveću pažnju radoznalih umova, jer iako smo videli sedam ili osam drugih piramida u okruženju, one nisu ništa u poređenju sa ove četiri – zapisao je kapetan Frederik Norden u svom dnevniku.

Danas znamo za tri velike piramide u Gizi. Ali istina je da je, prema drevnim tekstovima, postojala i četvrta piramida u nizu „načinjena od kamena crnjeg nego običan granit i isto tako tvrdog…“

Na 120. strani knjige Putovanje u Egipat i Nubiju, kapetan Norden ne samo da opisuje misterioznu četvrtu piramidu, već je posebno ucrtava u mapu. „Glavne i najveće piramide se nalaze na istoku, jugo-istoku od Gize….Ima ih četiri…. Dve najsevernije piramide su i najveće i visoke su najmanje 500 stopa. Dve druge su mnogo niže, ali poseduju osobine za divljenje koje zahtevaju detaljnije istraživanje. Nemaju oplatu kao velike, zatvorene su i nalik na dve druge, ali bez otvora za hram kao prva. Poslednja piramida poseduje jednu zanimljivu karakteristiku: na njenom vrhu je jedan jedini ogromni kamen koj je izgleda služio kao postolje …. četvrta piramida je napravljena uzbrdo naspram srednje, od kamena crnjeg nego što je običan granit i bar isto toliko tvrdog. Na njenom vrhu je žućkasti kamen. Opisaću na drugom mestu taj vrh koji se završava na kocki. Šta više, ta je crna piramida smeštena potpuno van linije poretka drugih, više ka zapadu… ali u nastavku tri prethodne.“

Ilustracija s početka 18. veka prikazuje četiri piramide

Ilustracija s početka 18. veka prikazuje četiri piramide

Ilustracije s početka 18. veka takođe pokazuju da je postojala i četvrta piramida. Međutim, istraživači i egiptolozi danas odbacuju pomisao o postojanju crne piramide u Gizi, tvrdeći da su tekstovi greškom opisivali neku od takozvanih „satelitskih“ Mikerinovih piramida kao četvrtu, crnu piramidu.

Ovakve izjave su potpuno kontradiktorne zapisima kapetana Frederika Nordena, koji precizno opisuje da je piramida napravljena od kamena crnjeg i tvrđeg od granita. Male, prateće piramide su bile pravljene od krečnjaka.

Karta kapetana Nordena - ucrtane su četiri piramide u nizu

Karta kapetana Nordena – ucrtane su četiri piramide u nizu

Zanimljivo je i to što su opisi i ilustracije kapetana Nordena izuzetnog kvaliteta. Prema njima, četvrta, crna piramida bila je smeštena na određenoj udaljenosti od tri druge piramide u Gizi. Norden takođe opisuje da postoji sedam (možda čak i osam) drugih manjih piramida na platou kod Gize.

I eto još jedne nerazjašnjene egipatske misterije. Gde je crna piramida, kome je ili čemu bila namenjena i zašto se toliko razlikovala od ostalih egipatskih piramida?