5G telefonija5G mobilna telefonija predstavljaće opasnost po život na planeti zahvaljujući ultra visokofrekventnom mikrotalasnom zračenju. Svi koji su se usudili da dignu glas protiv opasnosti koja preti našem zdravlju i ljudskim pravima koja garantuju bezbednost – postali su mete progona, zastrašivanja i pokušaja da se ućutkaju

Pametni telefoni četvrte generacije (4G) uveliko su upotrebi. Pre nekoliko meseci, tačnije 14. jula ove godine, u Americi je odobren zakon da se frekventni opseg pomeri iznad 24 GHz kako bi se omogućilo lansiranje nove tehnologije – 5G. Glas razuma pojedinaca koji su se usprotivili ovakvom zakonu i istakli potencijalne zdravstvene rizike je tendenciozno ućutkan.

Zarada umesto zdravlja

Predsednik američke komisije za radiodifuziju (FCC), Tom Viler je još 20. juna ekstatično saopštio javnosti da će primena 5G aplikacija i mreža označiti „promenu igre“, da predstavlja „nacionalni prioritet“ i da će Americi doneti „stotine milijardi dolara“. Važan je novac, zdravlje nije.

Mreža 5G će koristiti mnogo više frekventne opsege nego što se ranije mislilo da je uopšte moguće – to su netestirane frekvencije od 24 do 100 GHz elektromagnetnog spektra i više. Viler je izjavio da će implementiranje novih frekvencija zahtevati i postavljanje novih antena koje će pojačavati signale, nove infrastrukture i masovne izgradnje novih komunikacionih tornjeva širom Amerike i, kasnije – celog sveta.

Probni rad 5G mreže počinje sledeće godine, a prva komercijalna upotreba će početi 2020. Odbacujući mogućnost da će 5G mreža biti prisutna samo u urbanim sredinama, Tom Viler je najavio da će njome biti obuhvaćeni svi delovi zemlje, uključujući i najruralnije oblasti. Drugim rečima, ni najudaljeniji ćoškovi ove države neće biti pošteđeni zračenja ultra visokofrekventnih signala. Viler je izričito izjavio da “opreznim ljudima ne treba dozvoliti da određuju američku budućnost”.

Gestapovske taktike

Na konferenciji za novinare održanoj 14. jula, obezbeđenje FCC je oduzelo novinarsku legitimaciju Todu Šildsu, reporteru Blumberg Njuza. Razlog je bio taj što se Šilds usudio da razgovara sa aktivistom koji je pokušao da izrazi svoju zabrinutost zbog planiranog širenja nove komunikacione mreže. Tokom konferencije za novinare, Šilds se otvoreno suprotstavio Vileru, objasnio zbog čega mu je oduzeta novinarsku legitimaciju i zatražio Vilerov komentar. Viler mu je odgovorio da može dobiti novinarsku legitimaciju nazad, ali je na opšte zaprepašćenje drsko podsetio novinare da svi koji prisustvuju konferenciji „moraju da se ponašaju odgovorno“. Drugim rečima, da slede naređenja ili da se gube napolje.

Protivnici 5G napominju da je američka vlada svojevremeno bezopasnim proglasila i toksične gasove, azbest, narandžasti agens i da je Nacionalna toksikološka laboratrija utvrdila da bežično zračenje izaziva kancer. Da su kompanije Verizon i T-Mobil priznale da se protiv njih vodi više sudskih sporova zbog ugrožavanja zdravlja putem zračenja mobilnih telefona i radiofrekventnih predajnika. Protiv kompanije Nokia je pokrenuto 19 odvojenih tužbi samo u Vašingtonu uz tvrdnju da radio emisija mobilnih telefona izaziva kancer mozga. U tužbama se navodi da je na delu zavera kompanija da manipulišu naukom, zaobilaze bezbednosne procedure i direktno ugrožavaju zdravlje korisnika.

Klasa 2B

Protivnici 5G dalje navode da se nigde u dokumentu FCC ne pominje bezbednost korisnika nove mreže i da ovo vladino telo radi jedino u korist telekomunikacionih kompanija. Uređaji koji će operisati unutar 5G elektromagnetnog spektra će koristiti antene koje su fizički jako male – od nekoliko milimetara do jednog centimetra dužine. To znači da će telekomunikaciona industrija proizvoditi čitav dijapazon različitih antenskih sistema koji će raditi različite stvari. Ipak, funkcionisanje na ovako visofrekventnom opsegu znači i da će se signali veoma često „gubiti“ među urbanim arhitektonskim strukturama. Drugim rečima, bez pažljivo dizajniranih antena, mnogi signali će biti potpuno izgubljeni. Prednost minijaturizovanih antena je što bi one usmeravale snagu signala u određenim pravcima. Tehnološki gledano – to je napredak. Loše je to što će te veoma male antene predstavljati veliku opasnost za ljudski organizam. Zdravstveni efekti korišćenja uređaja koji rade na mikrotalasnim frekvencama od 1GHz do 5GHz će se pojaviti tek za 10-20 godina. Frekvence više od 5GHz (pa sve do Pulsna priroda ovih visokih frekvenci može biti posebno pogubna po našu DNK.

Danas se izloženost mikrotalasnom zračenju ili frekvencama koje koriste WIFI, mobilni telefoni, smartfoni, WIFI audio uređaji, WIFI frižideri, većina bebi monitora i čitav spektar drugih električnih uređaja, kategoriše kao klasa 2B karcionogena. Takođe se upozorava u uputstvima za upotrebu ovakvih uređaja da ih ne stavljate direktno na kožu, telo ili lice. Ako to uradite, prekršićete sigurnosnu proceduru pa ste sami krivi za ono što vas snađe.

Niko nije zaštićen

Minijaturne usmerene antene koje će koristti 5G uređaji će komunicirati međusobno emitujući ogromnu količinu zračenja. Ako se dogodi pa zakoračite u taj intenzivno usmereni visokofrekventni snop mikrotalasnog zračenja, šta mislite kako će uticati na vaš organizam?

Ljudi koji pate od elektro hipersenzitivnosti – moderne bolesti koja pogađa sve više ljudi a posledica je zračenja bežičnih uređaja – biće prvi na spisku posebno ugroženih kategorija jer ih više ništa neće zaštiti. Zapravo, niko neće biti zaštićen. Da bi se postigla efikasnost nove 5G mreže, na hiljade dodatnih antena i antenskih tornjeva će morati da bude postavljeno javno ili tajno. Niko neće moći da izbegne drastičnom povećanju elektrozagađenja i izloženosti ogromnim dozama smrtonosnih mikrotalasnih frekvenci.

Antene će postati manje, ali će ih biti svuda

Antene će postati manje, ali će ih biti svuda

Kada se antene aktiviraju, biće relativno jednostavno menjati i manipulisati funkcije moždanih talasa korisnika nove tehnologije i onih koji se nalaze blizu njih. Količina dodatnih informacija koje se mogu prikačiti tajno na glavni prenosnik frekvence takvog telekomunikacionog sistema je potencijalno ogromna. Policijske snage širom sveta koriste tzv. tetra sistem komunikacije. Taj sistem takođe sadrži noseću frekvenciju od 16 Hz koja je veoma bliska frekvenci naših moždanih talasa. Može li se dodatna, pulsirajuća ekstremno niska frekvencija od 16 Hz iskoristiti za uzrokovanje agresivnog ponašanja? Da li je zombi apokalipsa na pomolu? Ili to možda zavisi od nas samih i od toga koliko ćemo se bez razmišljanja upecati na marketinške trikove kojima će nas telekomunikacione kompanije zasuti u želji da nam „poklone“, „omoguće“ i „ulepšaju“ kontakte sa drugim ljudima. Do smrti!

Mobilni telefon zaista izaziva rak

Jedna nova, upravo objavljena studija potvrdila je da zračenje mobilnih telefona izaziva kancer mozga i srca.

Istraživanje koje je sprovela američka Nacionalna laboratorija za toksikologiju pokazuje da se kod pacova, izloženih devet sati dnevno tokom nedelju dana zračenju radiofrekvencijama koje emituju mobilni telefoni mnogo brže razvio kancer, posebno maligni gliomi – najgora vrsta kancera mozga – i tumori na srcu.

Studiju toksikološke laboratorije naknadno su proverili stručnjaci američkog Nacionalnog instituta za zdravlje. Iako tvrde da se rezultati proučavnja pacova ne odnose na ljude, ipak pružaju istraživačima dokaze koji mogu kasnije pomoći dalje istraživanje uticaja zračenja mobilnih telefona na ljudska bića. Rezultati ovog istraživanja su bili posebno pogubni po mužjake pacova.

I neka druga istraživanja (iako ih nije bilo previše) povezala su zračenje mobilnih telefona i učestalu pojavu kancera. Svetska zdravstvena organizacija i njena Međunarodna agencija za proučavanje kancera su klasifikovali upotrebu mobilnih telefona i drugih radiofrekventnih elektromagnetnih polja kao moguće karcinogene još 2011. godine.

Ima i vrlo kontradiktornih istraživanja na ovu temu, zavisno od toga ko ih je finansirao. Često su to velike kompanije koje proizvode mobilne telefone. Tako je u studiji danskih naučnika korišćena grupa od 358 000 korisnika mobilnih telefona a zatim je ovaj broj upoređen sa brojem obolelih od kancera mozga iz nacionalnog onkološkog registra. Ova studija nije utvrdila vezu između kancera i zračenja mobilnih telefona. Ipak, u sličnim studijama širom sveta ustanovljena je povezanost promena moždanih aktivnosti usled izloženosti zračenja elektromagnetnog polja mobilnih telefona. Francuzi su to dokazali još pre dve godine. U junu 2014. godine objavljeni su i dokazi da ova zračenja mogu smanjiti pokretljivost sperme kod muškaraca za 8 procenata i njenu životnost za 9 procenata.

Naučnici s početka ove priče kažu da je razlog zbog koga su dosadašnja istraživanje tako nedosledna to što na rezultate utiču različiti faktori. Na primer, kancer mozga je jako teško proučavati zbog velike stope smrtnosti obolelih, a takođe su objavljene i studije sa netačnim podacima. Tu postoje i promene uticaja zavisno od tipa mobilnog telefona (što su tehnološki napredniji to su opasniji) i vremena koje ljudi troše na razgovaranje mobilnim telefonima.

Očekuje se da će se tokom 2017. objaviti i rezultati nekih istraživanja koja su upravo u toku.

Aleksandar Višnjić