U izduvne cevi raketnih motora se dodaje litijum koji se u toku eksploatacije raspršuje po atmosferi

U izduvne cevi raketnih motora se dodaje litijum koji se u toku eksploatacije raspršuje po atmosferi

Moćne rakete ispuštaju ogromne količine litijuma u atmosferu, bez obzira što nije do kraja proučeno kako ovaj laki metal deluje na ljudsku psihu

Naučnici NASA su javno priznali da ova agencija stavlja litijum u raketne izduvne ventile kroz koje se zatim ova svojevrsna droga raspršuje kroz atmosferu. Što je najzanimljivije, ta praksa raspršivanja litijuma, sa kratkim prekidima, traje još od 70-ih godina prošlog veka. To je u video snimku koji se može naći i na internetu potvrdio stručnjak NASA, Dag Roland. Snimak je, zapravo, tajno snimljeni telefonski razgovor u kome Roland tvrdi da litijum ne zagađuje okolinu i da nije opasan po zdravlje. Ipak, poznato je da se litijum prepisuje ljudima obolelim od manijakalne depresije, bipolarnog poremećaja i poremećaja ishrane (anoreksija i bulimija). Činjenica da NASA već decenijama unazad namerno zasejava životni prostor ovom drogom, ironično ukazuje na ono što bi svaki biheviorista lako mogao da protumači kao nameru da se kontroliše ljudska populacija. Litijum funkcioniše tako što menja nivoe seratonina i norepinefrina koje luči ljudski endokrini sistem. Na taj način se menjaju i moždani obrasci i način funkcionisanja mozga. Činjenica je takođe da čak i lekari koji redovno prepisuju psihijatrijskim pacijentima ovu drogu ne razumeju kako i šta ona radi i koja se doza može zaista smatrati bezopasnom. Uostalom, kako zaprašivanje atmosfere ogromnim dozama bilo kog hemijskog jedinjenja uopšte može biti bezopasno?

Sve za nauku

NASA je ponudila i objašnjenje. Na zvaničnom sajtu svemirske agencije se tvrdi da NASA ispušta litijum u atmosferu kako bi njihovi naučnici proučavali kretanje vetrova u gornjim slojevima atmosfere. Svrha ovog proučavanje je analiziranje podataka o naelektrisanom – jonizovanom – gasu (koji se naziva plazma) i o neutralnom gasu. Agencija tvrdi da su varijacije bitne, jer svi GPS i komunikacioni sateliti šalju svoje signale kroz jonosferu, a „poremećena jonosfera prenosi poremećene signale“ pa je neophodno znati zbog čega se jonosfera ponaša na određene načine.

Osim litijuma koji je u stanju da izmeni rad mozga, drugi su kemtrejlove punili aerosolnim vakcinama – zapravo su posipali ljude vakcinama bez njihovog znanja i odobrenja. Nekoliko hiljada ljudi je bilo vakcinisano aerosolnim vakcinama protiv brojnih bolesti tokom mnogo godina „oslabljenim živim sojevima“. Pominje se ovakva praksa u Rusiji, na primer. Takođe su ljudi zaprašivani oslabljenim i živim sojevima vakcine protiv malih boginja u Južnoj Americi, a rezultati su navodno bili veoma uspešni. Dobre rezultate je, prema naučnicima, pokazala i praksa zaprašivanja ljudi aerosolnim vakcinama protiv influence A.

Aerosolni vid vakcinacije, koji najbolje sledi prirodnu putanju mnogih infekcija, mogao bi da dovede do razvoja imunološkog sistema u tačkama ulaska, a takođe i da izazove generalizovaniju odbranu organizma“, tvrdi se u naučnoj studiji. Optimalni metod aerosolne vakcinacije je kroz nos, što je daleko povoljnije i za pedijatrijsku i za gerijatrijsku populaciju. Autori ove studije svoja opažanja zaključuju sledećom rečenicom: „Smatramo da aerosolna imunizacija predstavlja obećavajuću metodu vakcinacije“!

Eksperimentalni kunići

Što se tiče litijuma, to nije droga kojom treba zasejavati atmosferu, s obzirom da ni lekari a ni naučnici nemaju pojma koje su doze efikasne a koje su prevelike. Dag Roland, u snimljenom telefonskom razgovoru, obećao je da će odgovoriti na pitanja koja mu budu postavljena u mejlovima. Takođe je rekao da NASA podržava radoznalost javnosti, jer je suštinska misija njihove agencije da informišu ljude. Ali ako je to tačno, zbog čega je državnim službenicima u ključnim agencijama zabranjen razgovor o kemtrejlovima?

Litijum

Litijum

Amerikancima koji još uvek nisu spremni da poveruju da ih sopstvena vlada truje i kontroliše litijumom preko kemtrejlova, preporučuje se da pročitaju javni dokument iz 2013. godine pod nazivom Kod 840 RMMO iz kancelarije Valops Rejndž. U njemu se posebno tvrdi da je svrha lansiranja „testiranje punjenja kanistera sa litijumom“ koji će biti korišćeni u budućim misijama.
Ovo nije prvi put da američka vlada sopstveno stanovništvo tretira kao eksperimentalne kuniće. Zastrašujuće je i pomisliti šta tek mogu da učine ljudima koji nemaju američki pasoš.

A ako želite da drogirate mase i stvorite bezumne, robovima nalik zatvorenike koji čak nisu ni svesni da su zatvorenici, onda je ovo zaista veoma dobar način. Kemtrejlovi prepuni litijuma koji se lepi za našu kožu i prodire u organizam, zajedno sa bezbroj drugih bakterija, virusa, priona, parazita, gljivica, karcinogena, toksina, droga koje menjaju hormonsku strukturu, anti-flora i anti-fauna agensima, baš kao i mikro prašinom koja može da menja gene, nije ništa drugo nego osmišljeni biološki rat protiv svetske populacije. Pri tom ne zaboravimo kako nas truju i preko hrane i vode.
A.Višnjić