AjkU novoj knjizi najpoznatiji teoretičar zavere svih vremena Dejvid Ajk govori, između ostalog, i o uzrocima verskih sukoba i neslaganja, i pored činjenice da je koren svih religioznih pravaca jedan U aprilu Ajk dolazi u Srbiju i održaće celodnevno predavanje u beogradskom Sava centru – prijavite se na vreme!

 

Religija odlično ilustruje moj argument da je u osnovi svih vera ista stvar bez obzira na to o kojoj se radi. Čini se da postoji isuviše religija. Mislim, postoji tolika raznolikost onihhrišćanstvo, islam, judaizam, hinduizam, mormonizam, Jehovini svedoci, budizam, sikizamkoje se završavaju naizami nema im kraja, dok se nove i dalje pojavljuju i vrše dalju podelu na neizbežne frakcije koje se sukobljavaju oko finih detalja koji uglavnom predstavljaju čistu koještariju. One obično počinju fokusom na jednu osobu ili osnivača, a nakon toga njima upravljaju korporativni centri moći (npr. Vatikan, Meka, itd.) i sektor za odnose sa javnošću. Religiju kao softver potvrđuje njena asocijacija sa lokacijom. Ukoliko ste rođeni u Indiji, mnogo je veća verovatnoća da ćete biti hinduista, a isto važi i za islam i Bliski istok, judaizam u Izraelu i hrišćanstvo na jugu SAD.

Ovo se odnosi čak i na crnce u SAD-u i Africi čiji su preci bili porobljeni od strane hrišćanskih vernika. Neki trgovci robovima su pisali himne, poput »Neverovatna milost« (»Amazing Grace«). Religijski program uključuje sistem uverenja, božanstvo, obožavaoce tog božanstva, »sveta« mesta na kojima se klanja tom božanstvu, kao i ljude u mantijama koji obavljaju funkciju posrednika, ponekad i posrednice, između vernika i božanstva. Hm, zapravo to je to.

Uverenja i pokornost

Kod svih njih uočavamo istu strukturu i organizaciju. To podrazumeva i zastrašivanje tipasamo kroz menekoje kaže da jedino verovanjem u određeno božanstvo možete dospeti u raj, a ukoliko to ne radite sledi vam prokletstvo i pakao.

Ovo pravilo može imati poneki izuzetak, ali religije ispunjavaju sve ili većinu ovih uslova sa sve imenovanim diktatorima koji će tumačiti shvatanja određenog božanstva i reći vam daOnzahteva od vas da nešto uradite

Mislim ono što je Bog hteo da kaže, kao što je to fenomenalno rekao veliki, pokojni, američki komičar Bil Hiks. Možete obrijati glavu (budizam) ili nikada se ne ošišati (sikizam). Možete se pojaviti u tunici (hinduizam) ili u odelu (hrišćanstvo). Ovi mali detalji stvaraju iluziju različitosti i izbora vere, ali programmalog jaje neminovantu ste dole, a božanstvo je tamo gore, a mantije i odežde su u sredini. Religije nisu ništa više od (opet) hijerarhijskih kultova koji su oformljeni i koji se sprovode kao kultovi sa ciljem da nametnu uverenja i pokornost na kojima su zasnovani.

Evo nekih manipulativnih metoda kultova:

  • Vrbovanje ljudi da se pridruže kultu i prihvate njegova pravila i stil života a da oni nemaju svest o tome u šta se upuštaju.
  • Izolacija članova kako bi se mogli mešati samo sa ostalim zagovornicima kulta. Zahtevanje apsolutne odanosti kultu i božanstvu, kao i potčinjavanje njegovim vođama
  • Podrivanje samopouzdanja članova, kao i njihovog osećaja za sopstveno ja sve dok ne postanu bespokorni pijuni vođa kulta.

Sprečavanje sledbenika kulta da donose odluke koje se tiču njihovih života i uticanje na njihove aktivnosti i ponašanje do najsitnijeg detalja.

Orkestriranje grupnih napada na svakoga ko postavi pitanje svrsishodnosti ili odbije da se prilagodi.

Primoravanje članova da ispovedajugrehe

Prekidanje veza sa prijateljima i porodicom koji ne prihvataju kult.

Praktično sve religije slede ovaj model. Neke se čvrsto drže ove liste, a ostale koriste neke od metoda ili imaju blaži pristup uzohrabrivanjei manipulaciju strahom i krivicom, a ne prinudom. Međutim, u suštini, sve su iste i predstavljaju obožavanje istog lažnogboga” – Demiurgakojeg obožavaju satanisti i pripadnici tajnih društava.

Zbunjujuće činjenice

Vrbovanje ljudi da se pridruže nečemu što ne razumeju u potpunosti se jasno vidi na primeru religije. Šta hrišćani, muslimani, jevreji i hinduisti znaju o veri koju slede? Samo ono što im njihova religija kaže. Koliko njih sprovede samostalno istraživanje kako bi utvrdilo da li zvanična priča pije vodu? Oni kupuju svoja uverenja poput konzerve graškauzmu sa police i odu pravo do kase. Sve religije su oblik ludila i u mnogim slučajevima imaju ekstremni oblik. Imali smo slučajeve devojaka koje su ostavljene da umru u zgradi u plamenu jer im bolesna i psihopatskareligijska policijau Saudijskoj Arabiji nije dozvolila da izađu iz iste jer nisu bileodgovarajuće obučene. Otac je zaustavio spasioce u Dubaiju koji su spašavali njegovu ćerku koja se davila rečima da bi više voleo da se ona udavi, nego da budeosramoćenadodirivanjem od strane muških spasilaca (tokom spašavanja njenog života). Jednom sam rekao jednoj hrišćanki da je Isus samo jedan na dugačkoj listi božanstava u mnogim kulturama o kojima je ispričana ista osnovna priča, često do preciznih detalja. Ona je odmah odbacila tu ideju, ali kada joj je jedan drugi hrišćanin rekao da je to zapravo tačno, odgovorila je:Pa, svakako nema veze.

Sve je isto - simbolika i dekor preuzeti su od starijih kultova

Sve je isto – simbolika i dekor preuzeti su od starijih kultova

Balon se napunio betonom i ne može se probušiti. Kada bi vernici samo staloženo i obestrašćeno pogledali činjenice (što nije lako kada je program aktivan), bili bi šokirani onim što im mantije ne govore (a često i religijski centri ne govore mantijama) Da li vas ovo podseća na nekog?

Rodila ga je devica 25. decembra kao sveto dete i stavila ga je u jasle. On je bio putujući učitelj koji je činio čuda.Jahao je na čelu trijumfalne povorke na magarcu. Bio je sveti kralj koji je ubijen i “pojeden” u evharijstijskom ritualu plodnosti i pročišćenja. Vaskrsao je 25. marta. Bio je bog vina i pretvarao je vodu u vino. Zvali su gaKraljem svih kraljevaiBogom svih bogova. Smatran jejedinim sinom,spasiocem,nosiocem greha,pomazanikomialfom i omegom. Poistovećivan je sa ovnom ili jagnjetom. Njegovo žrtveno imeDendritiliMladić sa drvetanagoveštava da je bio obešen na drvo ili razapet na krst. Isus, nema sumnje? Ne

Dionis, grčkiIsusi pandan Bahusu, rimskom Isusu, mnogo pre nego što je Isusova verzija iste priče bila napisana ili plagirana. Ono što je kasnije postalo 25. decembar

bio je rođendan ovih pre-Isusovskih božanstava Spasitelja, jer on odgovara periodu paganskog festivala obeležavanja kratkodnevnice čiji jehrišćanskiBožić samo logičan nastavak. Okićena jelka, razmena poklona, sveti i ostali simbolihrišćanskogBožića potiču iz pre-hrišćanskog sveta. Božić je samo moderna verzija Saturnalije, rimskog festivala obeležavanja kratkodnevnice, posvećenog vrhovnom bogu RimaSaturnu.

Isus i Mitra

Rim se nazivaoGrad Saturnai praktično sve religije obožavaju Saturn pod bezbroj drugačijih imena i kodova za gnostičkog Tvorca. Suštinski, većina je zasnovana na Saturnizmu (satanizmu), posebno veće od njih.

Mitra ili Mitras bio je rimski i persijski pra-Isus koji je rekao da je rođen našeg 25. decembra i bio je poznat kaoLoza,Dobri pastir,Iskupitelj,SpasiteljiMesija” a činio je čuda i imao 12 učenika ili sledbenika. Bio je lav, jagnje,put, istina i svetlosti bio je obožavan tokom prolećne ravnodnevnice (hrišćanski Uskrs) kada je Mitra, po predanju,vaskrsaonakon što je tri dana ležao mrtav. Dan Mitre ili Božiji dan bila je nedelja, a Mitrini rituali uključivali su krštenje, pričest i tajni obrok koji uključuje hleb, vodu i vino. Slika Mitre u rimskim katakombama prikazuje ga kao dete koje sedi u majčinom krilu dok mu persijski Magi prinose darove. Lik majke Marije, kao i priča o devici i rođenju su tipični za božanstva koja su umirala i vaskrsavala davno pre nego što se pojavio Isus. Figurine reptilske majke sa detetom pronađene su u grobovima ubaidske kulture (6500 do 3800 p.n.e) u onome što će kasnije postati Sumer i Vavilon, današnji Irak, a čitav nizmajki Marijapojavljivao se u mnogim kulturama. Hrišćanska majka Marija je samo još jedna verzija priče koja se stalno ponavlja. Majke device uključuju i egipatsku Isis i vavilonsku Semiramis ili Ištar. Semiramis je božanstvo za koje se tvrdi da je došlo sa Meseca i sletelo u reku Eufrat u svojemmesečevom jajetu.

Mnogobrojna božanstva slična Isusu pre Isusa i mnoge majke pre majke Marije mogu se objasniti putovanjima loza Arhonta i naroda kojima su vladali, posebno na/iz Bliskog istoka i Azije Religija je na mnogo načina ona krajnja prevara koja zakiva vrata uma za Neograničenu svest dok istovremeno manipuliše sledbenicima da obožavajuBogakoji je ona snaga koja ih porobljava. Religija je arhontski plan sa mnogo lica, aspekata i pojavnih oblika, ali je jedinstven program koji koristi različita imena i pomalo različita uverenja, pravila i kanone kako se religijski virus širi po čitavom svetu. Religijsko Fantomsko “ja” je među onim koji su najviše isprogramirani.

Reciklirani paganizam

O detaljnoj pozadini religija pisao sam u svojim ostalim knjigama a ovde ću napraviti pregled istih u kontekstu Fantomskog ja. Počeću priču u Vavilonu, iako koreni ove religije datiraju mnogo pre perioda od kojeg mi računamo vreme. Vavilonci su obožavali trojstvo božanstavaNimruda, boga Oca; kraljicu Semiramis ili Ištar, devicu majku i Tamuza, ili Ninusa, sina.

Mitovi kažu da je Nimrod nakon smrti postao bog Sunca Baal sa kojim je zatrudnela Semiramis pomoću zraka Sunca. Iz ovog sjedinjavanja nastao je Tamuz koga je rodila devica. Verovalo se da je Tamuz reinkranacija Nimroda, tako da su … “Otac i Sin bili jedno. Vavilnoska verovanja prenešena su na kraju sve do Rima zahvaljujući vladarskim lozama i njihovom narodu, a vavilonsko Trojstvo postalo je hrišćansko Trojstvo boga Oca (Nimrod), Isusa (Tamuza) i Svetog duha, kojeg simboliše golubica.

To je slučajno i simbol Vavilona za boginju Semiramis/Ištar a vavilnoski atributi i imena za ovu boginju pripisani su tokom novonastalog hrišćanstva majci Marijidevici Majci, Nebeskoj kraljici itd. Uskrs potiče iz Vavilona zajedno sa uskršnjim jajetom (mesečevim jajetomIštar), uskršnjim zecom (koji se dovodi u vezu sa Tamuzom) i vrućim lepinjicama sa krstosm koje se peku za Veliki petak. Uskrs i Božić pripadaju recikliranom paganizmu, kao i praktično svi religijski festivali i simboli, uključujući krst. Vavilonci nisu stavljali krstove na svoje lepinjice bez razloga.Hrišćanskamitra potiče od kape koju su nosili vavilonski sveštenici koji su obožavaliriblje bogovepod nazivima kao što su Adapa, Dagon ili Ea. Setite se da je ona o braći Anunaki, Enki ili Ea, bila povezana sa vodom i Zulu imenom za braću Vovane i Mpanku – “vodena braćaČitaurija za koje se smatralo da su donela Mesec. A kako Hrišćani sa svojim sveštenicima simbolišu Isusa? Kao ribu.

Obožavanje Saturna

Rimski car Konstantin (272-337. n.e) zvanično je osnovao današnje hrišćanstvo na Vaseljenskom saboru u Nikeji 325. godine n.e. Konstantin nije imao problema sa promenom vere, s obzirom da nije ništa morao da promeni osim njenog naziva. On je obožavao Sol Invictus,Nepokoreno Sunce, baš kao što su Vavilonci obožavali boga Sunca Nimroda/Tamuza od kojeg je nastao Bog Otac/Isus.

A evo ključnog pitanja koji razrešava mnogo toga: Oni su bili bogovi Sunca, ali kog Sunca? Rimsko vrhovno božanstvo nije bilo Sunce kakvo danas poznajemo, već Crno Sunce/Tamno SunceSaturn.

Oh, kako je sve jasnije kada shvatite da drevni bogovi Sunca nisu ništa drugo do bogovi Sunca Saturna.

Među njima su Atum/Ra (Egipat), Utu (Sumer) i Šamaš/Ninib (Vavilon). Vikinška mitologija ima isto značenje. Stari Grci su Saturn nazvaliHelios, a Rimljani su ga zvali Solotuda Sol Invictus cara Konstantina. Helios se prevodi kao Sunce u smislu onog koje nam danas sija, ali to nije to Sunce. Helios je Saturn, a mi imamo Mitru, mit o Isusu, koji se dovodi u vezu sa Heliosom i naziva se Sol Invictus ili Nepokoreno Sunce.

Baalovo koplje - obelisk koji se nalazi u Vašingtonu, upadljiva je sličnost sa minaretima džamija

Baalovo koplje – obelisk koji se nalazi u Vašingtonu, upadljiva je sličnost sa minaretima džamija

Nekada su postojala dva Sunca s tim što je Saturn bio dominantniji na nebu koje se videlo sa Zemlje i kao takav je bio predmet obožavanja. Heliopolis iliGrad Suncau Egiptu posvećen je Saturnu i originalni obelisk napravljen za Heliopolis do danas stoji u Vatikanu, na centru Trga svetog Petra u Rimu. Zašto? Rimokatolička crkva (i svi oblici hrišćanstva proistekli iz ove crkve) predstavljaju nastavak vavilonske i rimske religijeobožavanja Saturna. Car Gaj Kaligula naredio je da se obelisk iz Heliopolisa preseli u Rim 37. godine n.e. pošto su Rimljani otvoreno obožavali Saturn tokombožićnogfestival Saturnalija. Rim je još uvekGrad Saturna(Grad Sunca) koji ima više obeliska od Egipta, a nekoliko njih potiče iz Heliopolisa. Originalni egipatski obelisci se nalaze i u Londonu, Parizu i Njujorku, a vašingtonski spomenik ima istu simboliku . Obelisci delom simbolizuju penis (porodične loze), a prevod uključujeBaalovo kopljeiliBaalov reproduktivni organ. Baal je drugo ime za Nimroda (Saturn/Bog Otac). Obeliske obilato koriste tajna društva, poput Masona, iako većina njihovih članova zna o čemu se radi...