Biolog Uroš Savković

Biolog Uroš Savković

Biolog Uroš Savković dokazuje da teorija evolucije svakoga dana dobija sve više potvrda

Uroš Savković sa Instituta za biološka istraživanja ističe da se teorija evolucije temelji na naučnoj metodologiji koja je proverljiva, i da se njen sadržaj svakodvneno dopunjuje.

I savremeni podaci iz molekularne biologije govore o zajedničkom poreklu života na zemlji.

Savremeni podaci iz biologije apsolutno ne negiraju Darvinovu teoriju evolucije. Nismo stali 150 godina unazad na Darvinu, svakodnevno se dokazuju ponovo naučne činjenice, činjenice prirode koje se uklapaju u taj konceptualni sklop koji je Darvin postavio”, ističe Savković i dodaje i da savremeni podaci iz molekularne biologije govore o zajedničkom poreklu života na zemlji.

Video pogledajte ovde