Vatikan godinama izbegava da prizna da se Bogorodica pojavljuje u Međugorju, a često je ono što se dešava u hercegovačkom kršu proglašavano delom sotone. Lobiranje za priznanje Međugorja je ove godine dostiglo vrhunac, jer, ipak je u pitanju – veliki biznis

Mostarsko-duvanjski biskup Ratko Perić poručio je apostolskom vizitatoru za Međugorje, poljskom nadbiskupu Henriku Hoseru, da su ukazanja Gospe u Međugorju “neverodostojna”. “Mesni ordinarijum na osnovu brojnih ispitivanja ne smatra verodostojnim nijedno ‘ukazanje’, nijednu poruku, nijednu tajnu. U ta neverodostojna ukazanja ‘međugorskog fenomena’ uključena su i ona navodna u prvih sedam ili 10 dana 1981”, piše u saopštenju Mostarsko-duvanjske biskupije.

Navodi se da je Hoser, penzionisani nadbiskup Varšave i Praga, ranije rekao da je imenovan isključivo za pastoralno delovanje u Međugorju i da njegov zadatak služi učvršćivanju jedinstva Crkve. On je zvanično stupio na dužnost na koju ga je imenovao papa Franja i na misi u Međugorju izjavio da katolički hodočasnici dolaze na to mesto “kako bi sreli Boga, Isusa Hrista i njegovu majku, koja se u Međugorju naziva Kraljicom mira”.

Osnova “međugorskog fenomena” je navodno prikazanje Bogorodice pred šest malih pastira 80-ih godina prošlog veka. Njih šestoro i danas, kao odrasli, tvrde da im se Bogorodica prvi put ukazala 24. juna 1981. u mestu Podbrdu kod Međugorja, a neki tvrde da im se ukazuje i danas.

Vatikan je 2011. imenovao komisiju za istraživanje verodostojnosti ovih ukazanja. Izveštaj je upućen Kongregaciji za nauku vere, a zatim papi Franji koji o tome treba da donese konačni sud.