Biblijski teoretičari zavere veruju da će izgradnja trećeg Hrama u Jerusalimu prethoditi skorom povratku Isusa Krista. Istovremeno vlada zabrinutost da će, kada se Sveti Hram po treći put uzdigne sa zemlje, približiti apokalipsa, odnosno smak sveta.

Inače, u jevrejskoj državi su ovih dana ponovo intezivirane priče o izgradnji hrama nakon lokalnih izbora u Jerusalimu prošle godine, iako je po nekim izvorima sve pripremljeno i dogovoreno još pre osam godina.

Prvi hram koji je sazdao Solomon, srušen je za vreme vavilonskog cara Navukodonosora. Drugi je podignut na tom istom mestu krajem šestog veka pre rođenja Hrista.

Među zidovima drugog hrama o ispunjenju starozavetnih proroštava pripovedao je Hristos – Mesija, neprepoznat od većine Judejaca. Oni čekaju drugog „Mesiju“. Čekaju, mada od drugog hrama već nije ostao ni kamen na kamenu. Njega su srušili rimski legionari 70. godine.

Dakle, budući hram će postati treći. U leto 2011. godine u najvećoj tajnosti, vlasti države Izrael odobrile su i omogućile, uz nezapamćeno obezbeđenje, na zahtev ultraortodoksnog jevrejstva, svečano polaganje kamena temeljca za budući novi Solomonov hram na platou Hamija u Jerusalimu. Zbog rizika od nezadovoljstva muslimanskog stanovništva Jerusalima čin polaganja obavljen je za svega pola sata, uz prisustvo malobrojnih izabranika.

Čim je vest o događaju prostrujala Svetim Gradom, u džamiji Al Aksa i oko nje okupile su se muslimanske mase, koje su počele kamenovanje jevrejskih vernika kod obližnjeg Zida plača. Interesantno je da je najveći broj informacija svetskih i domaćih agencija o zbivanjima u Jerusalimu, govorio samo o neredima koje su izazvali Palestinci, dok je događaj koji im je prethodio uglavnom prećutkivan.

Dakle, ko će zasesti u novom, trećem hramu? Onaj ko će se oslanjati na svoje božansko poreklo i na taj način smoći snage da ignoriše odsustvo prvosveštenika. Ukoliko se to dogodi u Trećem hramu, čovečanstvo će imati posla ne sa Mesijom, već sa onim koji će se pretvarati da to jeste – tvrde teoretičari zavere uz upozorenje da će čovečanstvo imati posla sa antihristom.

M. M.