Preminuo je naš saradnik i prijatelj Hadži Bogdan Todorov, o čijim smo patentima i stvaralaštvu pisali toliko puta.

Rođen je 29. novembra 1946. u Somboru, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu – Odsek tehničke fizike, i magistrirao je na istom fakultetu na Odseku metrologije. Oblasti njegovog naučnog delovanja su, između ostalih, bile: elektrometrologija, paraenergetski fenomeni i zračenja oblika, neuropsihijatrija, bolesti zavisnosti i sekte.

Bio je potpredsednik Srpske akademije izumitelja i naučnika i dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja: priznanja Ruske akademije nauka, priznanja Rumunske akademije nauka, Zlatne medalje sa specijalnim priznanjem na najvećem svetskom takmičenju inovacija, razvoja i novih tehnologija (Brisel, 2002), Zlatne plakete saveza pronalazača Beograda itd. Naučne i stručne radove je objavljivao u zemlji i inostranstvu na francuskom, engleskom, ruskom, slovenačkom i srpskom jeziku, a od patenata su najpoznatiji njegovi generatori oblika (“krstaš-barjaci”, cevni magnetni omekšivač vode i usmerivač prirodnog zračenja za isušivanje tumora.

Objavio je knjige “Bezvezna trilogija”, “Niščima nič nigdino”, “Cerekologija sa osnovama cerekoterapije” “Zelengradski Uncuti Landarala Ugursuzi Mangaši”, “Iza zaborava”, „Dnevni defektni deformizmi”…

Poslednji pozdrav našem dragom Bogdanu…