O čemu govore predskazanja izVečitog kalendarakoji je 1880. godine štampan u Novom Sadu u Knjižari braće Popović…

Večiti kalendar iz 1880. godine

Kalendar je bio namenjen širokim masama i njegove poruke su baš takve. U delu koji se bavi predviđanjem od 2008. do 2024. godine uglavnom se govori o vremenu i atmosferskim događajima što je najviše i interesovalo tada većinom poljoprivredno stanovništvo. Smenjuju se suva ili kišna proleća, ista takva leta, dugačke i hladne ili blage zime. Ponekad glad. Tek u poslednjoj rečenici za svaku godinu Kalendar govori o situaciji u svetu. Iz Novog Sada je te godine čak za 2008. predviđano da će sevojske buniti, vladari menjati, tuđe zemlje otimati, mnogo štete i nepravde nanositi, a banke posustati. Sledeće, 2009. kratko da ćejedan vladar poginuti. Uz mnogo grada koji će te godine uništiti useve u Srbiji. Godina 2010. je nešto bolja:vladari će prividno živeti u prijateljstvu i ljubavi, no potajno će se spremati za vojnuJesen će biti nezdrava, ratovi će se dugi voditi, narod će osiromašiti i napatiti, trgovina će zastati i jedan od vladara će ili poginuti, ili svoje poduzeće skupo platiti, kaže Kalendar za 2011. Za 2012. se kratko predviđamnogo boleština, zemljotresa i prepirki među braćom i prijateljima, a za 2013. samomnogo razbojništava i otmica.

Za 2014. su govorili da ćegospodari-siledžije i vladari kinjiti narod, da će oni to skupo platiti kad se digne kuka i motika…Godina 2015. biće obeležena mnogim zemljotresima, amnogi odvažni ljudi će potajno dizati narod na oružje protiv zulumćara koji im sisaju krv i jedan silni vladar će proputovati Evropom.2016. biće velikog rata i od jedne države će se nekoliko provincija otcepiti. Za 2017. je nagovešteno da će bitipuna boleština, a za 2018. da će sepojaviti mnogi hajduci, otmice i veliki bojevi. Dalje, sledeće dve godine, Kalendar predviđa sličnu situaciju, a za 2020/2021. da će sepojaviti mnoge bolesti, a na narod udareni još veći porezi. Za 2022. prognozirani sustrahovite bune i bojevi.

Večiti kalendar iz 1880. za 2023. predskazuje i da ćetereti i nepravda naterati narod na nepokornost i pobunu i da će bujati tuče, svađe i otmice. Predskazanja se završavaju 2024. godinom u kojoj ćebiti mnoštvo poplava i pojaviće se mnogo razbojnika koji će svetu grdne štete i nasilja počiniti.