Po novom tumačenju Nostradamusovih stihova, poglavar Rimokatoličke ckve ne bi trebalo da se približava “varoši koju zapljuskuju dve reke”, jer će tu “krv propljuvati, u mesecu kad cvetaju ruže”

Nostradamusova proročanstva – niz besmislica ili šifrovana predviđanja koja se obistinjuju?

Mnogi su pokušali da pronađu ključ za datiranje događaja u 1000 katrena (strofa sa četiri stiha), koji čine centurije čuvenog proroka Nostradamusa. U vezi sa ovim legendarnim Francuzom, najosetljivije je pitanje tumačenja njegovih stihova. Neki izgledaju besmisleno, a u nekima su reči pogrešno napisane – ukratko, za lingviste “čitanje” Nostradamusa predstavlja pravu enigmu.

Hronološki sistem knjige pokušavali su da odgonetnu umovi poput Njutna, Paskala i Rasela. Jedan od novijih pokušaja odnosi se na Pavela Globu, direktora Astrološkog centra Rusije u Moskvi. On tvrdi da je našao “ključ” za uspostavljanje tačne hronologije događaja u Nostradamusovim proročanstvima.

Razbijena šifra?

Proučavajući centurije, Globa je bio začuđen što u svojim stihovima Nostradamus deli reči na delove i čini gramatičke greške, što se nikako ne slaže sa njegovom pismenošću i visokim obrazovanjem, Francuski prorok je, bez sumnje, lično vršio korekturu svoga teksta, ali štamparske greške nije otklonio. To je navelo Pavela Globu na ideju da je u katrenima šifrovano vreme događaja. Pokušaj da se u dešifrovanju primeni specijalni numerološki ključ, u čijoj izradi je korišćen moćan Majkrosoftov kompjuterski program, završen je polovičnim uspehom. Pokazalo se da redovi četvorostiha kriju određen broj – iz prvog se dobijaju brojevi 1, 2, 3, što ukazuje na milenijum u kome će se događaj odigrati. Drugi, treći i četvrti red (stih) takođe daju određen broj. Gramatičke greške su bile potrebne Nostradamusu da bi mogao šifrovati datum događaja.

Međutim, Globa nije uspeo ovim ključem da dešifruje sve katrene već samo pojedine. To ne govori da je njegov “ključ” pogrešan, već da je Nostradamus sam koristio više ključeva za šifrovanje katrena. Takođe, sa sigurnošću se može reći da pojedini stihovi, ili cele strofe, uopšte ne kriju nikakve datume.

Plač u Sklavoniji

Za nas su, naravno, posebno interesantni stihovi koji se odnose na područje gde žive Srbi. Već pri površnom pregledu centurija, primećuje se često spominjanje Srba, ”Sklavina” (tako su vizantijski hroničari i istoričari nazivali ovaj narod), Jadranskog mora i Dalmacije. Za jedan od najinteresantnijih katrena, tumačenje se odnosi na 1999. godinu i NATO bombardovanje Srbije, te da je to uvod, “inicijalna kapisla”, kako kažu stručnjaci, za potonju invaziju muslimana na Evropu. Radi se o katrenu 21 (III centurija) koji glasi: “U Jadranskom moru će se pojaviti strašna riba, sa ljudskom glavom i ribljim repom, koja će se oteti sa udice”. “Strašne ribe” su podmornice i nosači aviona, a “otimanje sa udice” (Kosovo je “udica” na koju se Srbija najlakše hvata) je razorno raketiranje Srbije koje je bilo baš najintenzivnije sa NATO brodova. Srbija je izgubila rat i na Kosovu je instalirana vlada, sastavljena od terorista islamske veroispovesti. Na Kosovu i u susednoj Albaniji, postoje brojni kampovi u kojima se obučavaju fanatici koji ni Srbima ni Evropi ne misle ništa dobro.

Katren 32 iz II centurije direktno spominje Sklavine i Srbiju (Esclavonie), iz kojeg čitamo stih: “Plač će biti veliki u celoj Sklaviniji”. Ovaj stih, datiran u poslednjoj deceniji prošlog veka, u potpunosti se poklopio sa događajima kojima smo bili svedoci – građanski rat u SFRJ okončao se zverskim bombardovanjem, prvo Republike Srpske, pa potom i Srbije. Sukob na ovim prostorima ima veze sa usporavanjem procesa ujedinjenja Evrope, jer, po Nostradamusovom mišljenju, jedino ujedinjena Evropa (pre 2000. godine) može sprečiti, ni manje ni više nego…

Dolazak Antihrista!

Nostradamus je, za kraj prve i početak druge decenije III milenijuma predvideo niz ratova, pa i početak Trećeg svetskog rata, uz dolazak Antihrista. Svetska žarišta i neprestane krize na Bliskom istoku, u Iranu, Iraku, Pakistanu, Indiji, Avganistanu, pa i na Balkanu, potvrđuju ovo strahovanje. Dvehiljadita godina je prošla, Evropa se nije ujedinila, a njeno središte je trebalo da bude u Švajcarskoj.

Srećom, njegova poseta Beogradu nije u planu

Dolaskom Antihrista prethodiće atentat sa kobnim ishodom po rimskog papu, a odigraće se u Beogradu! Iz knjige proročanstva čitamo sledeću strofu:

Rimski pravosvešteniče (Roman Pontife),

čuvaj se da se ne približiš varoši koju zapljuskuju dve reke,

jer ćeš tu krv propljuvati,

ti i tvoji u mesecu kad cvetaju ruže”.

Varoš na dve reke” je, bez sumnje, Beograd, a ruže cvetaju u maju. Dakle, ubistvo pape bi se odigralo prilikom njegove hipotetičke posete u proleće. Ako znamo da je, do sada, papa nekoliko puta planirao posetu Srbiji (poslednji put je to bilo u vreme vlade pok. premijera Đinđića), simptomatično je to što su ove posete dogovarane za mesec maj! Evo šta o ovom Nostradamusovom katrenu kaže Mikele Đanini, jedan od vatikanskih hroničara:

Naravno da znamo za Nostradamusovo proročanstvo koje se tiče ubistva Svetog oca u Beogradu, ali, ovoj temi prilazimo sa dužnim oprezom. Mogu samo reći da Sveti otac do sada nije posetio Srbiju iz drugih razloga, a ne zbog Nostradamusovog proročanstva”.

Beograd – odavde su polazile mnoge sudbinske oluje

Skoro pola veka posle nastanka centurija, posle više hiljada tumačenja i mnoštva potvrđenih proročanstava, nijedna zvanična institucija nije našla za shodno da ispita fenomen Nostradamusa, tim pre što bi ovaj obiman posao podrazumevao zajednički rad lingvista, matematičara, istoričara i profesionalnih šifranata. Takav tim bi mogao, za vrlo kratko vreme, da pruži odgovor: da li su Nostradamusova proročanstva zaista proročanstva, ili tek zanimljivi stihovi sa istorijskom potkom? A pravo pitanje glasi: zašto čovečanstvo ne želi da kompetentni stručnjaci daju konačan sud o Nostradamusovom delu? Možda zbog toga što se odogovor krije u katrenu koja najavljuje dolazak Sudnjeg dana? Nekada pomaže, ako već nema leka, da od neprijatnih saznanja, jednostavno, okrenemo glavu.

Miodrag Milanović

Foto: Pixabay

(Copyright Treće oko – Nijedan deo teksta se ne sme kopirati niti prenositi u štampanim ili elektronskim izdanjima bez odobrenja vlasnika autorskog dela)