dr Velja Abramović

dr Velja Abramović

Intervju prof. Velimir Abramović: “Stvarnost kojom smo okruženi je neprihvatljiva dobrom i pravednom čoveku!”

Za profesora Velimira Abramovića može se reći da je filozof i esteta, ontolog i duhovnjak, preteča jedne nove epohe i civilizacije, sve to samo ne da je običan. Prvi susret sa njim uveriće vas u to, pa nije čudno što mnogi već sada smatraju da je Velja, kako ga prijatelji zovu, homo luminuos samoprosvećeni, čovek novog vremena. Iako je diplomirao režiju na FDU, život ga je odveo u metafiziku, filozofiju i nauku, pa danas slovi za najboljeg poznavaoca Nikole Tesle i tumača njegovih pronalazaka. Profesor je po pozivu na Univerzitetu u Padovi, Visokoj školi za arhitekturu Bauhaus u Desau (Nemačka), na Odseku za istoriju i teoriju pozorišta Univerziteta u Gesenu (Nemačka) i na Visokoj državnoj školi vizuelnih umetnosti u Amsterdamu, ali mu je naučna baza u Srbiji. Deo tajne o velikom naučniku otkriva i našim čitaocima…

*Kada ste se i zašto okrenuli Tesli?

Kada sam u novembru 1976. godine iz Ljubljane vozom uveče stigao najpre u Rijeku, pa u Opatiju i odseo u prvi otvoreni hotel, u sobi sam doživeo čudno iskustvo. Osetio sam priliv neizmerne “žive sile” u organizam. Mišići su spontano počeli snažno i brzo da se grče i opuštaju, a u svest su mi nahrupile zapanjujuće nove, sređene, jasne misli, toliko upečatljive da ih se i sada detaljno sećam. U to doba bio sam pesnik i filmski reditelj, saradnik televizije Beograd i uvek sam uz sebe imao beležnicu i papir za pisaću mašinu. Punih devet sati (celu noć) u “nadsvesnom transu”, pisao sam, a u 6 sati ujutro na podu je bilo više od 100 stranica rukopisa, a ja svež i odmoran, kao da sam najdublje spavao. Pogledao sam šta sam napisao. Tekst se odnosio na sastav materije, a prva stranica počinjala je jednačinom C x D = CS, koja je značila: C(ontinuum) x D(iscontinuum) = C(eo) S(vet). Dve decenije kasnije, kada sam čitao Eduarda Širea i njegov teozofski udžbenik iz 19. veka “Veliki Posvećenici”, naišao sam u fusnoti na sličan oblik tog istog stava označenog kao “prvi postulat mistične matematike”: Nula x Beskonačnost = Celina. U međuvremenu, baveći se astrologijom, video sam da je baš tih dana Uran, planeta koja uzrokuje velika otkrića, revolucionarne promene i najdublje duhovne uvide, prošla kroz moje rodno sazvežđe Škorpion. U 24. godini života doživeo sam ono što se naziva “izmenjenim stanjem svesti” i “nadnormalnim iskustvom”. Znao sam da za mene više ništa neće biti kao pre, da mi je od te noći život iz korena promenjen i moja dalja sudbina preusmerena. Sa smirenom radošću i osećanjem presudne važnosti onoga što mi se desilo, prihvatio sam taj poziv odozgo, svoj novi životni put, iako ga uopšte nisam shvatao.To je pravi istorijat ideje. Na Teslu sam došao u Kopenhagenu 1987. godine kada sam iz knjige Tesla čovek izvan vremenaMargaret Čejni shvatio da je Teslina tehnologija ključ nove nauke, Duhovne etarske fizike, mistične filozofije prirode.

 

*Osnivač ste nove grane evropske metafizike ontologije vremena. Možete li da pojasnite čitaocima o čemu se radi?

Ontologija Vremena Vreme shvata kao “Biće Sveta” (“Beskonačnost” u smislu unikatne sveobuhvatne osnove Fizičke Realnosti- Večnosti). U filozofiji realna Beskonačnost se naziva “Biće” i podrazumeva “celinu Sveta”, u matematici je to neograničeni “Kontinuum” ili Nula, (za razliku od konačnog Kontinuuma, jedinice, elementa, koji je nužno ograničen), u fizici realna Beskonačnost je “Vreme”, precizno Konstantna Sadašnjost, što je potpuno saglasno sa ljudskim iskustvom: od kako se rodi do smrti svaki čovek živi samo u sadašnjosti. I svi događaji zbivaju se samo u sadašnjosti. Upravo glavno svojstvo Vremena neprekidnost je najopštiji ili osnovni prirodni zakon. Pretpostavljamo da je Vreme fundamentalni generator celokupnog sveta pojava, da je “tehnološka moć Beskonačnosti” isto što i “moć Vremena”, odnosno, da je ono što zovemo “Vreme” zapravo “matematički princip promene” koji stvara fizičke pojave isključivo u “večnoj sadašnjosti”.

 

*Da li, kako su Maje predočile, živimo na kraju vremena? I da li se zato vreme ubrzava?

Dana 21. decembra 2012. godine završen je ciklus ophoda Sunčevog sistema oko centra naše galaksije. To je i kraj majanskog kalendara. Sada smo u novom ciklusu. Naše interno ili biološko vreme zapisano je u hipotalamusu i ćelijama kao genetski program i ono je ostalo je isto, a sideralno ili zvezdano vreme, koje zavisi od međusobne rezonancije galaktičkih i atomskih sistema se promenilo. Ako naše interno biološko vreme uzmemo kao referentno i uporedimo ga sa povećanim brojem ciklusa kosmičkih promena u istom periodu, videćemo posledicu koju svi osećamo, a ne možemo da je merimo na nivou fizičkih procesa: isti broj bioloških događaja ne može više da se smesti u istu jedinicu sideralnog vremena. Merenja pokazuju da smo asinhronizovani i da nam nedostaje oko 30 odsto biološkog vremena: dan biološkog vremena za nas traje samo 16 sati, a mi ga računamo 24 sata i čudimo se zašto je tako kratak. Ovo su prvo primetili monasi na Hilandaru (O, Božanske koincidencije: Sava Hilandarac zvao se i majstor časovničar koji je postavio prvi sat na Kremlj). Više od 500 godina ista liturgija u Hilandaru govori se istim ritmom (biblijski tekst koji je uvek iste dužine). Do pre 20 godina, liturgija se završavala za osam sati, a već godinama Hilandarski kaluđeri ne uspevaju da taj tekst pročitaju za osam sati, kao pre, nego im za to treba 10 sati i 40 minuta.

*Osnovali ste Institut za istraživanje vremena. Ko su i šta rade istraživači okupljeni u Institutu?

Institut Tesla patenti osnovan je kao kompanija za nove tehnologije, a u praksi radi na istraživanjima Fizike etra, Tesline tehnologije, Teorije vremena i regenerativne medicine. U laboratoriji rade tri inženjera, Tim Rot iz Esena, Nemačka, inženjer Cvajnštajn iz Švajcarske, inženjer elektronike Goran Marjanović iz Beograda i ja.

 

*Koliko Vam u Vašoj ontologiji vremena pomažu Teslini radovi i izumi (rad o etru, na primer), a koliko se oni danas zloupotrebljavaju kroz tzv. novi svetski poredak?

Njegova otkrića otvaraju jednu potpuno novu stanicu u savremenoj nauci, jer ukazuju na put ujedinjenja materijalnog i duhovnog u ljudskom saznanju (u prirodi su materija i duh već ujedinjeni). On je imao sposobnosti da razradi oba aspekta jedinstvene nauke: proučavao je s podjednakim uspehom fizičku osnovu psihe kao i psihičku osnovu fizike i došao do presudnih generalnih zaključaka: da je svet jedinstveni kontinualni svetlosni medijum i da je materija sastavljena od organizovanih delova elektromagnetnog etra elektromagnetnih oscilacija (praktično, materija se sastoji samo iz prostora i vremena), zatim, da je najopštiji prirodni zakon – zakon rezonance i da se sve veze među fenomenima uspostavljaju isključivo raznim vrstama magnetizma čija je osnova sinhronicitet. Naravno da Teslina tehnologija pri zloupotrebi može da se koristi kao geofizičko i nervno oružje, ali samo u meri u kojoj je on sam to otkrio drugima. Najveće tajne strukture univerzuma Tesla je opisao samo filozofski, tako da onaj koji ima um kao Tesla može da ih učita i tehnički, ali, da bi u tome uspeo mora biti visoko moralno svesna osoba, jer su fizički zakoni u osnovi moralni principi etarske fizike i onome ko nije “dobar” ti najdublji putevi saznanja ostaju zauvek zatvoreni. Ideja novog svetskog poretka je u celini Teslina (Svetski sistem iz 1900. godine i članci kao Problem povećanja ljudske energije, Kako Kosmičke sile oblikuju ljudske sudbine, Čovekova najveća dostignuća), zaboravljamo da je to u stvari novi srpski svetski duhovni poredak na metafizičkim naučnim osnovama, koje je postavio sam Tesla. Mi Srbi smo poslednji narod koji sme da kritikuje Novi svetski poredak, naprotiv, treba da ga shvatimo i razvijamo, jer je planetarno društvo Teslin kosmološki imperativ.

 

*Da li su “zloupotrebe” promena klime, kontrola uma?

HAARP sistem kontrole klime i uticanja na ljudski centralni nervni sistem je Teslino otkriće iz 1899. godine u Kolorado Springsu. Eksperimentišući sa elektromagnetskim poljima raznih osobina on je proizveo kišu u laboratoriji, pa je došlo do nekontrolisanih kratkih spojeva i strujnih pražnjenja. Tesla je prvi primetio da elektromagnetska polja niskih frekvencija utiču na rad ljudskog mozga i da zbog toga dolazi do pomeranja vremenske koordiniranosti percepcije, ali da je svest nezavisna od tih promena, pa se pomoću nje može kontrolisati vremenska pozicija mozga. Drugim rečima, otkrio je da je moguće astralno putovati kroz vreme i to svesno kontrolisati. Prijatelju Džonsonu napisao je: “U škrabotinama elektromagnetskih talasa otkrio sam um…” Misli su zapravo slike, uređeni kompleks elektromagnetskih talasa. Moć svesti je u tome da kontinuirano bira frekvencije mišljenja, formira slike i tumači elektromagnetske senzacije iz okoline. Ljudski um se ne može kontrolisati, jer je najdubljim nivoom individualne svesnosti ukorenjen u beskonačnu sadašnjost koja nije ništa drugo do univerzalna svest koja je moćnija od bilo kakve fisione i fuzione nuklearne tehnologije. Dobio sam pismo iz Osla da se upravo sada u severnoj Norveškoj dovršavaju gigantska postrojenja HAARP- a za kontrolu klime u Evropi. Biće toplije milionima izbeglica s Bliskog istoka i iz Afrike, kad se antene aktiviraju, a više kiše u Africi i na Mediteranu. Pre neki dan to postrojenje testirano je već u Južnoj Francuskoj kao što smo videli sa uspehom.

 

*Na koji su još način Teslini izumi “platili danak” novom dobu? Otkud potreba da se gospodari životom, zdravljem, finansijama čoveka? Ima li spasa za čovečanstvo?

Istraživanja Tesline Etarske fizike samo su odložena i danas se interkontinetalno nastavljaju, to je nauka koja ima kosmički otvoren put i blagoslov viših sila da se danas razvije u potpunosti. To je spas čovečanstva. Ponavljanje Teslinih eksperimenata i širenje njegovih ideja promeniće nauku i život na Zemlji. Srbija je jedina slobodna oaza danas u svetu za filozofsko naučna ispitivanja koja u suštini zadiru i u religiju i novi oblik naučne religioznosti. Među mladom generacijom širi se kao požar duševne svetlosti koja obasjava ljude iznutra, pružajući im novu perspektivu života, dajući nov smisao humanističkog postojanja. Jer, stvarnost kojom smo okruženi neprihvatljiva je dobrom, pravednom čoveku.

 

*Kakva je veza Tesle, Trećeg rajha i vanzemaljaca?

Treba prvo shvatiti situaciju tog vremena, njegov duh. U svom poslednjem intervju, nemački filozof Martin Hajdeger definisao je nacizam kao “susret planetarno determinisane tehnike i novovekovnog Čoveka”. U svom pozitivnom izvodu (bez rasne teorije, logora i ratova….) okultna tehnologija i nenacistička nauka Trećeg rajha otpočela je kosmički program, inspirisana Konstantinom Cioklovskim i Žilom Vernom. “Prva žena na Mesecu” je naslov nemačkog naučnofantastičnog filma koji je dvadesetih godina prošlog veka doneo ogroman prihod filmskoj kompaniji UFA i od tog novca izgrađen je prvi kosmički grad Peneminde, koji je kasnije poslužio Fon Braunu za raketne eksperimente. Hans Obert, učitelj Fon Brauna je 1961 godine, po povratku Gagarina iz orbite rekao: “A sad idemo na Mesec!” Da li su Amerikanci tamo zaista i stigli, ili je u pitanju spot Stenlija Kjubrika, koji nam je serviran kao lažna informacija o tome, to je drugo pitanje. Šta u svemu tome radi Tesla? Pre svega, on je nemački đak, završio je nemačku gimnaziju u Gospiću i studirao elektrotehniku u Gracu, dok nije prevazišao znanja koja su mu pružale studije i nastavio sam. Još 1910. godine radio je na interakciji magnetizam gravitacija i prvi konstruisao letilice na elektromagnetski pogon, a kasnije dao i patent za vertikalno uzletanje aviona. Bio je tajno u Čehoslovačkoj (1936) i radio eksperimente u fabrikama “Škode”, tada najboljim na svetu za tu svrhu. To je ove godine objavila Češka vlada prilikom otkrivanja spomenika Tesli u Pragu. Okultno naučno društvo “Vril”, koje su (1919) osnovali medijum Marija Oršić i prof. Robert Šuman razvijalo je Tesline transhumanističke, etičke i kosmo tehnološke ideje koje je 20 godina pre Tesla postavio kao osnovu nove duhovno-naučne civilizacije.

 

*Šta otkriva Vaša nova knjiga “Tesla evolucija svesti čovečanstva”?

Kolektivna svest Čoveka na zemlji je u fundamentalnoj transformaciji. Uvođenjem hipoteze prave prirode vremena u višu fiziku ona će postati Božanska Duhovna fizika, a ne samo teorijska fizika ljudske imaginacije, kakva je danas. Zlo je disharmonija, kretanje, asinhronicitet, promena, budućnost i prošlost. Dobro je harmonija, mirovanje, sinhronicitet, istost, večna sadašnjost. Kraj ovog istraživačkog puta je načelnoTeslijanski: Duhovni, Duševni i Umni Raj, jer naučna otkrića u oblasti duhovnosti jedina su metoda kojom se ostvaruju najviši ciljevi religije. A osnovna sila kočenja evolucije čovečanstva je glupost i nizak nivo svesti.

*Putevima Nikole Tesle u svetu danas hodi oko 50.000 Teslijanaca. Ko su oni i zašto ih progone?

Progone ih kolege zvanični naučnici koji slede prevaziđenu Kvantnu mehaniku i netačnu teoriju relativnosti. Ali, kosmički razum učinio je Teslijance nevidljivim za prave neprijtelje, niko ih još ne uzima za ozbiljno. Srećom. Na Yutubu možete naći hiljade negativnih analiza i zaključaka o svemu i svakome osim o Teslijancima. Oni nisu viđeni kao opasnost, a to je zato, što je na našoj strani Kosmos i doživljavaju nas kao vrstu simpatičnih bezopasnih čudaka bez prave podrške. A nisu svesni da pravoj duhovnoj, filozofskoj ili naučnoj ideji i ne treba finansijska i državna podrška.Ideja radi sama, kao prirodni zakon nezavisno od ljudi.

*Kažete da je ezoterijska namera svetske vlade sa ovim terenom nivo viši od politike i ekonomije? Ima li to veze sa našom verom i šta znači da je Srbija “jak duhovni prostor”?

Svetska ezoterijska društva i to sam jasno video na sastanku u Astani, očekuju da i kao društvo svesno preuzmemo našu svetsku misiju. Po zakonu enantiodromije (pretvaranju jedne u drugu suprotnost) naš narod, koji je ubrzano prošao izuzetno negativnu svetsku promociju, odjednom će u novom fokusu svetske pažnje postati najpozitivniji. To je već počelo da se dešava sa izbeglicama koje su prihvaćene kao neophodni dodatni uzorci svih svetskih religija i rasa, da bismo zajedno sagradili to novo društvo koje se ovde očekuje. Izgradićemo i nov ekonomski sistem, bez kamata i sa sasvim drugačijom ulogom novca od one koju on ima danas. U ovom trenutku šest evropskih i naših ekonomskih stručnjaka radi na tom projektu. Ali i to će biti prelazni period u visoko etičko tehnološko društvo kosmičke svesti, što ćemo uraditi zajedno sa Indijom. Kada je 1896. godine izaslanik Ramakrišnine misije, Svami Vivekananda, koji je bio poslan na Zapad da ispita mogućnost ujedinjenja svih svetskih religija, posetio Teslu u njegovoj Njujorškoj laboratoriji, poslao je pismo kolegi opisujući sa strahopoštovanjem i bezrezervnim divljenjem susret: “Ovo je čovek sasvim drugačiji od svih zapadnjaka. Radi se o visoko spiritualnoj linosti. Bez sumnje poseduje duhovnost najvišeg nivoa i u stanju je da prizove sve naše Bogove…” Sveti Sava je izumitelj nacionalnog hrišćanstva, koje do tada nije postojalo. To je bio početak puta nastajanja nove naučne religije iz osamostaljeng srpskog pravoslavlja, koje se dešava danas. Tesla je pravi duhovni vođa današnjeg Srpskog naroda i sve veći broj Srba to uviđa. Ova duhovnost oslobađa nas karme teškog istorijskog nasleđa i obasjava duše mladih koji hoće život i imaju ljubav za prava znanja.

*Zašto ste profesuri u Srbiji rekli “Zbogom”?

Radim više i efikasnije nego ikada. Kao profesor imao sam najviše po 150 studenata i predavanja uglavnom nisu snimana, sada svako obraćanje na Yutub prati po desetak hiljada ljudi, a za HAARP lekciju bilo ih je i 250 000. Posle instituta Tesla patenti osnivamo i Slobodni unverzitet Srbije koji ću otvoriti predavanjem “O prirodi fizičke beskonačnosti”, a nastavljamo sa nizom predavanja o zlatnom preseku i Sankhija vedanti, matematičko fizičkom delu Veda.Predavanja će se titlovati na engleski, ruski i nemački jezik. Ceo Svet nam je saveznik. Treća naučna instanca biće Institut za svest Srbije, koji će biti sagrađen u smanjenim razmerama Keopsove piramide.

*Vaša sestra Marina, velika umetnica, prosvećenje je doživela na Himalajima. Kad ste Vi otkrili “preobražaj”?

U trećoj godini života imao sam viziju stapanja sebe sa vratima sobe i svim ostalim stvarima do neprepoznatljivog, totalnog jedinstva. Izlazeći iz tog stanja najpre sam ugledao sat. To je bila moja prva temporološka inicijacija.

Srbi- nadistorijski narod

*Tesla slovi za jednog od najvećih duhovnika, Srbi sebe vekovima nazivaju nebeskim narodom. A ipak, i on i mi našli smo se na meti moćnika. U čemu grešimo i hoćemo li opstati kao narod? Kakvo je danas srpsko nacionalno biće?

Danas je Nebeski narod onaj koji spaja duhovne institucije sa organskom poljoprivredom i visokomoralnim načelima kosmologije. Kritična masa Srba prevedenih u naučnu duhovnost je oko devet puta veća od neophodne. Grešimo što se sentimentalno opiremo svom kosmološkom zadatku i ulozi: mi ovde smo avangarda čovečanstva i civilizacija koja ovde nastaje sa svojom novom naukom i religijom zasnovanom na duhovnim otkrićima i naučnoj veri u jedinstvenu beskonačnost je civilizacija koju će primeniti čovečanstvo. Kad više niko ne bude osećao pripadnost građanskoj Evropskoj kulturi, na svetskoj sceni širiće se kultura naučne religioznosti, harmoničnog uklapanja u kosmos civilizacija Teslijana. Biti Srbin više ne znači nacionalnu, nego duhovnu pripadnost. Mi smo nadistorijski narod koji zamenjuje Jevreje istorijskoj sceni. U svakom periodu istorije postoji narod koji је više religiozan od drugih i on predvodi čovečanstvo…

Kružnice vremena

 

*Postoje li, kako se veruje, tzv. kružnice vremena?

Svakako da postoje. U navedenom primeru jasno se vidi dejstvo broja tri (1+2+9=12=1+2=3) broj Materije (Vreme + Prostor + Masa = Materija), za ciklus Napoleon Hitler.

Napoleon se rodio 1760. god.

Hitler se rodio 1889. god.

Razlika 129 godina

Francuska revolucuja je bila 1789. god.

Nemačka (komunistička) revolucija 1918. god.

Razlika 129 godina.

 

Ulaz Napoleona u Beč 1809. god.

Ulaz Hitlera u Beč 1938. god.

Razlika 129 g

 

Ulaz Napoleona u Rusiju 1812. god.

Ulaz Hitlera u Rusiju 1941. gpd.

Razlika 129 g.

 

Napoleon postao car 1804. god.

Hitler postao kancelar 1933. god.

Razlika 129 g

 

Poraz Napoleona na Vaterlou 1815. god.

Poraz Hitlera u Rusiji 1944. god.

Razlika 129 g

Obojica su imala po 29 godina kada su doživeli revolucije u svojoj zemlji, 44 godine kada su došli na vlast, 52 godine kada su ušli u Rusiju, a 55 godina kada su doživeli poraz.

 

Danijela Kljajić