Dr Rupert Šeldrejk

Dr Rupert Šeldrejk

Da li vam se ikada dogodilo da zazvoni telefon i pre nego što podignete slušalicu znate tačno ko je na drugom kraju linije?

Mnogi ljudi su iskusili takozvanu telefonsku telepatiju, ali je skeptici mahom odbacuju kao selektivno pamćenje (sećate se da ste nekoliko puta pogodili ali se ne sećate koliko ste puta pogrešili) ili intuiciju zasnovanu na obrascu (neki ljudi zovu uvek u određeno vreme ili zbog određenih razloga koje vi nesvesno prepoznajete). Ali da li je moguće da ovakva iskustva zaista predstavljaju uvid u neku vrstu komunikacije uma sa drugim umom?

Rupert Šeldrejk, poznati britanski biolog i naučnik, već duže vreme se bavi istraživanjem ove ideje. Od 2003. do danas, obavio je pet eksperimenata sa pozitivnim rezultatima. Procenat uspešnosti je definitivno prevazišao nivo slučajnosti. Za Šaldrejka je to dokaz da telefonska telepatija zaista postoji i da ljudski umovi zaista mogu da komuniciraju.

On je otišao i korak dalje, kreirajući novi eksperiment kako bi istražio nove mogućnosti telefonske telepatije pomoću najnovije digitalne komunikacione tehnologije, koja isključuje bilo kakav ljudski faktor.

Učesnici eksperimenta su se registrovali preko internet sajta dr Šeldrejka www.sheldrake.org. Upisali su na registracionoj prijavi svoje ime i prezime, pol, uzrast, broj mobilnog telefona i imejl adresu. Takođe su morali da upišu i imena dva ili tri kontakta zajedno sa brojevima njihovih mobilnih telefona. Subketu je rečeno sledeće: „Tokom testa, kada primiš telefonski poziv, treba da pogodiš da li je poziv uputio tvoj kontakt br.1, 2 ili 3, tako da moraš da zapamtiš kojim si redosledom upisao svoje kontakte. Bilo bi najbolje da ih upišeš po abecednom redu.“

Takođe je u prijavi ostavljeno polje da se upiše ime grupe, tako da će svi učesnici biti deo određene grupe nakon registracije, čime se sprečava da se njihovih podataka dokopa neka druga grupa. Subjektu je tada upućena SMS poruka dobrodošlice sa sledećim tekstom: „Hvala što učestvuješ u testiranju telepatije koje će započeti veoma brzo. Unesi svoj PIN i srećno!“ Lični identifikacioni broj (PIN) je specifično osmišljen za ovaj test i različit broj je prosleđen svakom učesniku. Subjekt je takođe obavešten da u svakom trenutku može prekinuti test pozivanjem fiksne telefonske linije i ukucavanjem svog registracionog broja.

Testiranje se odvijalo na sledeći način:

1. U roku od 1-10 minuta, kompjuterski sistem bira nasumično jednu osobu sa kontakt liste i šalje poruku sledeće sadržine: „Ovo je test telepatije. Molimo pozovite sledeći broj (fiksna linija) i subjektovo ime. “.

2. Kontaktirana osoba zatim poziva fiksnu liniju testa telepatije, daje PIN i identifikuje se u odnosu na kontakt listu i grupu. Glas zatim kaže: „Ostanite na liniji dok ne pozovemo subjekta“.

3. Kompjuter zatim šalje telefonski poziv subjektu čiji se ID pojavljuje na displeju. Kada se subjekt javi na telefon, čuje se sledeća poruka: „na vezi je jedan od tvojih kontakata. Pogodi ko je pritiskajući dugmad 1, 2 ili 3.“ Čim subjekat pritisne broj, automatski se beleži podatak i linija se otvara tako da pozivač može da razgovara sa subjektom. Posle jednog minuta, poziv se okončava.

4. Nakon pauze dužine 1-10 minuta, procedura se ponavlja, pa se ponovo ponavlja ukupno šest puta, nakon čega je test okončan. Subjekat prima poruku kojom mu se zahvaljuje za učešće u testu i saopštava mu se koliko je puta od šest pokušaja pogodio. U testovima sa tri kontakta, bilo je ukupno 2080 pokušaja sa procentom tačnih pogodaka od 41,8 odsto. Da je u pitanju slučajnost, statistika bi pokazala broj ispod 33,3 odsto. U testovima sa dva kontakta, bilo je 745 pokušaja, a procenat tačnih pogodaka je iznosio 55,2 odsto, što je 50 odsto više od obične statističke slučajnosti.

Šeldrejk i njegovi saradnici tvrde da je „ovaj eksperiment pokazao da je moguće testirati telefonsku telepatiju pomoću automatizovanog sistema koji uključuje mobilne telefone i kompjutere u okviru uslova realnog života“ i da ukupni procenat pogodaka daleko premašuje slučajnost.

R.T.