nostradamusŠta su sve razni (svetski) proroci predvideli za vreme u kojem živimo i šta se od toga ostvarilo

Evropa danas strahuje kao nikada u poznatoj istoriji od sukoba svetskih razmera, opštenarodnih nemira i pobuna, a poslednjih meseci i najezde muslimana. Opravdano. Strah od poštovalaca polumeseca, iako su oni tada bili teku planusvetske istorije, posredno se provlači i kroz Bibliju.Smrtonosniudarac strahu Evropljana, zadao je definitivno čuveni francuski prorok Nostradamus još u 16. veku. On je sa svojim stihovima, kartenima, odavno nagovestio šta je danas počelo da se događa Evropi i šta će se tek događati.

On je tim zagonetnim stihovima uneo nemir koji sve više jača:Ortijentalni će napustiti svoje stalno boravište, preći preko Apenina, da vide Francusku…i svakoga će svojim bičem udarati. Nostradamus je još tada poručio Francuskoj:Francusko, trudi se da moju reč uzmeš u obzir…i dodaozbog nesloga i nemarnosti Francuske, Muhamedu će biti otvoren ulaz. Islam nalazi otvorena mesta!

Veliki Nostradamus je još dodao:Da bi bila na Dunavu, doći će sa Rajne velika kamila, a Germansko carstvo iz trbuha će izjesti islamski svet…

Nešto se i obistinilo

Brojni su proroci i ljudi koji su prošlih vekovavidelibudućnost. Mnoga proročanstva se nisu obistinila, ali mnoga i jesu. Tako je nepoznati nemački sveštenik u 17. veku rekao da će21. vek biti doba straha i velike bede. U kjniziTajne prorokaon je napisao da će se tadačitavo čovečanstvo boriti protiv uspostavljenog poretka, doći će do velikog rata u kome će smrtonosno oružje padati s neba, čitav svet će biti preokrenut naglavačke, a doći će i do novčanih slomova i uništavanja dobara. Zaključuje da će ljudibiti kao bez razuma i malo poštovanja čak i prema najbližima. Pored opisa smrtonosnog oružja koje tada nisu mogli ni da zamisle, za nas je zanimljivo i viđenje događanja na našim prostorima jugu Evrope i Bliskom istoku.Jednu sjajnu zemlju koja se nalazi na jugu Evrope ili na Bliskom istoku pokušaće mnogi da unište. Zbog nje će mnogi narodi ratovati, pokušaće da je unište. Kad prođe rat iz koga će se ona ponovo roditi, nju će voditi jedan kralj koji će biti prvo najomraženiji čovek, a potom će ga svi voleti. Nije teško pogoditi o kojoj zemlji se radi jer je sveštenik na kraju napisao:Mnogi tu zemlju neće voleti jer se zna da je bog u njoj stvorio Adama i Evu i u njoj je u davna vremena bio Rajski vrt.

Kroz vekove se sporadično u predskazanjima provlači taj strah od islama, ali je preovlađujući, posebno kod ruskih proroka, strah od Jevreja još od 18. veka pa sve do danas. I brojni srpski bogovici i proroci su govorili o budućnosti, ali uglavnom o opasnostima za srpski narod i napadima na njega. Da ne pričamo o čuvenim Tarabićima. Zanimljiva su i predskazanja izVečitog kalendarakoji je 1880. godine štampan u Novom Sadu u Knjižari braće Popović.

Bio je namenjen širokim masama i njegove poruke su baš takve. U delu koji se bavi predviđanjem od 2008. do 2024. godine uglavnom se govori o vremenu i atmosferskim događajima što je najviše i interesovalo tada većinom poljoprivredno stanovništvo. Smenjuju se suva ili kišna proleća, ista takva leta, dugačke i hladne ili blage zime. Ponekad glad. Tek u poslednjoj rečenici za svaku godinu Kalendar govori o situaciji u svetu. Iz Novog Sada je te godine čak za 2008. predviđano da će sevojske buniti, vladari menjati, tuđe zemlje otimati, mnogo štete i nepravde nanositi. Sledeće, 2009. kratko da ćejedan vladar poginuti. Uz mnogo grada koji će te godine uništiti useve. Godina 2010. je nešto bolja:vladari će prividno živeti u prijateljstvu i ljubavi, no potajno će se spremati za vojnuJesen će biti nezdrava, ratovi će se dugi voditi, narod će osiromašiti i napatiti, trgovina će zastati i jedan od vladara će ili poginuti, ili svoje poduzeće skupo platiti, kaže Kalendar za 2011. Za 2012. se kratko predviđamnogo boleština, zemljotresa i prepirki među braćom i prijateljima, a za 2013. samomnogo razbojništava i otmica.

Za 2014. su govorili da ćegospodari-siledžije i vladari kinjiti narod, da će oni to skupo platiti kad se digne kuka i motika…Godina 2015. biće obeležena mnogim zemljotresima, amnogi odvažni ljudi će potajno dizati narod na oružje protiv zulumćara koji im sisaju krv i jedan silni vladar će proputovati Evropom.2016. biće velikog rata i od jedne države će se nekoliko provincija otcepiti. Za 2017. je nagovešteno da će bitipuna boleština, a za 2018. da će sepojaviti mnogi hajduci, otmice i veliki bojevi. Dalje, sledeće dve godine, Kalendar predviđa sličnu situaciju, a za 2021. da će sepojaviti mnoge bolesti, a na narod udarene još veće dacije i porezi. Za 2022. prognozirani sustrahovite bune i bojevi.

Večiti kalendar iz 1880. za 2023. predskazuje i da ćetereti i nepravda naterati narod na nepokornost i pobunu i da će bujati tuče, svađe i otmice. Predskazanja se završavaju 2024. godinom u kojoj ćebiti mnoštvo poplava i pojaviće se mnogo razbojnika koji će svetu grdne štete i nasilja počiniti.

Šta kažu ruski sveštenici

Posebna priča, svojstvena i posebna, su o predviđanju budućnosti i misli ruskih sveštenika i proroka od 18. veka do naših dana. Pre svega govore o odbrani Rusije od Zapada, a posredno i odnevernika, muslimana. Tako je Sv. Starac Pajsije Svetogorac govorio krajem 18. da će, konačno,na Sv.Sofiji u Carigradu zasijati krst pravoslavni, a monah-prorok Avelj 1796. da će sepred kraj vremena Ruska crkva sliti u jedno veliko more sa ostalim zemljama i plemenima slovenskim.Zajedničkim snagama Rusije i drugih naroda Konstantinopolj i Jerusalim biće oslobođeni. Pri pobedi Turaka, slava će ostati Rusiji…

Prepodobni Serafim Sarovski govorio je 1832. da suevropski narodi uvek zavideli Rusiji i nastojali da joj nanesu zlo, dodajući da jeprirodno da će i u buduća vremena biti isti takvi. Svetitelj Ignjatije Brjančaninov je 1856. nagovestio mogući kraj sveta, apokalipsu:Ako i u Rusiji, radi prezrenja Zapovesti božijih i radi slabljenja pravila i odredaba pravoslavne Crkve bude oskudno blagočešće, tada ćemo se primaći kraju i ispunjenju što je rečeno u Apokalipsi Jovana BogoslovaSadašnji ruski narod nalazi se u umnoj pustinji, svako živi je istočnik presahlog nadahnuća. Samo krajnje ekstremni vidovi jednostranih razmišljanja zapadnih mislilaca smelo se izdaju za poslednju reč prosvećenosti, govorio je prepodobni Amvrosije Optinski 1871. godine.Upecavši se da li ćemo se urazumiti? Zapadom nas je kažnjavao i kazniće Gospod. Imamo oči, a ne vidimo. Zašto ne pođemo putem revolucije…?

Ja predviđam ustanovljenje moćne Rusije, silnije i moćnije nego što je bila. Na kostima mučenika, kao na jakom temelju, biće podignuta nova Rusija po starom obrascu, govorio je 1894. svetitelj Teofan Zatvornik. Prepobni Varsanufije Optinski je pak zapisao 1919. godine da će se uskorojeresi širiti svuda i obmanjivati ljude. Neprijatelj ljudskog roda, kazao je, delovaće sa lukavošću sa ciljem da u jeres uvuče čak i izabrane i neće početi sa grubim odbacivanjem dogme o Svetoj trojici, Božanstvu Isusa Hrista i neporočnosti Bogorodice, već će neprimetno krenuti da iskrivljuje učenja i ustave Crkve. On poručuje:Prepoznaj ove vukove u ovčijoj koži po njihovim gordim naravima i voljom za vlast…Njegov prezimenjak, predobni Optinski Anatolij poručio je nešto ranije, 1917. godine:Doživljavaćemo antihristovo vreme; počeće sud božiji nad živima; svi će u početku odbaciti Rusiju, odrećiće se nje i druge države, ostavljajući je sebi samoj. Ali, ne bojte se. Kraj će biti preko Kineza i koliko god to bilo neobično, javiće se čudo Božije

Svetitelj Teofan Poltavski bio je 1930. godine daleko mračniji. Predviđao je Strašni sud i govorio da će pred to vreme, za vreme antihrista,Rusija biti jedino moćno carstvo u svetu, a svi drugi predeli, osim Rusije i slovenskih zemalja, biće pod njegovom vlašću. Treći svetski rat biće ne radi pokajanja, nego istrebljenja. Oganj i dim padaće sa neba i zemlja će sagoreti a ostaće samo dve ili tri države! Završiće se ustoličenjem antihrista u Jerusalimu, dok će Rusija ostati ostrvo slobode.

Turci nestaju

Starac Pajsije Svetogorac (1924-1994) je predskazao da će se desitimnogi događaji u vezi Rusa i Turaka.Turci će nestati sa karte trećina će postati hrišćani, trećina će izginuti u ratu, a trećina se raseliti po svetu. Pajsije nastavlja:Srednji istok će postati arena rata u kome će učestvovati i Rusi, proliće se mnogo krvi, a Kinezi će preći reku Eufrat i doći do Jerusalima. Uz to, kako je rekao, biće razrušena Omarova džamija (Hram na steni) u Jerusalimu i time će biti označen početak obnove Solomonovog hrama koji je bio podignut na tom mestu.

Ceo svet protiv pravoslavnih

Još jedan ruski dalekovideći, starac Josif, govorio je pred smrt 2001, kada je imao 85 godina, da suiskušenja davno počela. Njegove vizije objavljene su u pravoslavnom almanahuDuhovni sabesednik. On je govorio:Cilj je da se uništi pravoslavna porodica Grka i Rusa i radi njih biće glavne prepirke u svetu. Turcima će biti ponuđeno da uđu u Grčku i čine šta im je volja. Grci imaju vladu, ali kao da je nemaju. Turci će doći svuda, ali će Rusija dići svoju silu kako bi oterala Turke.

Josif precizira da će sekada Rusija dođe u pomoć Grcima, Amerikanci i NATO postarati da im se suprotstave da ne bi došlo do spajanja dva pravoslavna naroda.Protiv pravoslavnih staće i Japanci i drugi narodi a na teritoriji bivše Vizantije biće veliko bojište. Samo izginulih biće oko 600 miliona. U svemu tome aktivno će učestvovati i Vatikan da bi sprečio jačanje pravoslavlja. No to će se Vatikanu okrenuti, sve do njegovog potpunog uništenja.

A masoni…

Crni papau svetskoj masoneriji Albert Pajk (kako neki kažu,demon je govorio kroz njega) prorokovao je 1871:Potpuni trijumf masoni će ostvariti kroz tri svetska rata. U trećem će biti uništen muslimanski svet, posle čega ćemo isprovocirati gigantske potresne užase koji će pokazati svu pogubnost bezverja. Revolucionarno mišljenje će biti uništeno, a čovečanstvo razočarano u hrišćanska dobra, dobiće od nas istinsku svetlost učenja Lucifera…

Otac Tadej

Sveti srpski prorok i veliki bogovidac, isposnik i utešitelj srpskog naroda, starac Tadej Vitovnički koji se upokojio 2004. ostavio je za sobom brojna proročanstva.

Rekao je da će Kosovo postati protivpravno nezavisno, alida to nije toliko važno koliko je važno da mi nikada ne potpišemo tu nezavisnost i da se pokajemo za neke stare grehe koje i sada ponavljamo. A nabrojao je i grehe: necrkvenost, čedomorstvo, psovke, spiritizam, sujeverje, razvrat, preljuba, neverstvo, nepridržavanje poslovima i molitvama, sodomija, pogrešno vaspitavanje dece, neposlušnost i prkos dece prema roditeljima…

Govorio je da ćeAmerika uskoro pući kao balon i da će tek posle njenog kraha, Zapada i NATO, Srbi osloboditi Kosovo.Šiptari će strahovito biti brzo poraženi tako da više na Kosovu neće biti ni jednog Šiptara.

Tadej je u jednom trenutku upozorio i da će Vojvodina uz pomoć Zapada krenuti putem separatizma. Najteže će biti, rekao je, u Vojvodini i Beogradu, a najsigurnije u centralnoj Srbiji.

Srbi u Republici Srpskoj, na kraju posle oslobođenja Kosova, Crne Gore i Vojvodine pridružiće se ujedinjenoj srpskoj državi.

Zanimljivo je da je otac Tadej upozoravao da se ne kupuju kuće pored velikih reka i da movac treba ulagati u nekretnine u centralnoj Srbiji. Pogotovu ne treba, rekao je, kupovati kuće u Vojvodini i Beogradu, pored Save i Dunava..

D. Marković