Akademik Zvonimir Janković

Akademik Zvonimir Janković

Uredjaj koji pronalazi gotovo sve

Uredjaj koji pronalazi gotovo sve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pukovnik telekomunikacija Zvonimir Janković patentirao uređaje kojima detektuje sve od veštački napravljenih polja negativne energije (tzv. crna magija), preko podzemnih voda i tačnog izgleda i hemijskog sastava rudnih ležišta

 

Pukovnik u penziji Zvonimir Đ. Janković je inženjer telekomunikacija, specijalizovan u oblasti zaštite informacija bio je načelnik službe za zaštitu telekomunikacija u Izvršnom veću Republike Srbije (do 1985) i načelnik Centra za analizu informacija JNA (do 1995). Za vreme službovanja konstruisao je više vrsta mobilnih telekomunikacionih sistema, a po penzionisanju se tekdao na posao počeo je da se bavi izumiteljstvom i od 1998. godina nagrađivan je visokim priznanjima za svoje patente.

Izumeo je i patentirao više vrsta uređaja za prospekciju nafte i gasa, vode, ruda i minerala, zagađivača životne sredine, skrivenih predmeta i eksploziva i time je verifikovao Tesline ideje iznete u telegeodinamici. Naime, Nikola Tesla je rekao da je u proučavanju vibracija toliko odmakao da bi mogao stvoriti novu nauku telegeodinamiku koja bi određivala ne samo probleme prenošenja snažnih impulsa kroz zemlju do udaljenih mesta, već bi primenom istih principa, moglo da se otkrije rudno blago duboko ispod površine Zemlje.

Akademik SAIN (Srpska akademija izumitelja i naučnika) Zvonimir Janković uspeo je da otkrije frekvencije oscilovanja elemenata periodnog sistema, da konstruiše uređajRADIJAN-2011 i razvije originalne metodeGEO-EMRza horizontalnu i vertikalnu elektromagnetsku prospekciju, kao i interferentnu metodu za određivanje hemijskog sastava ruda, minerala, vode i jedinjenja. Naime, utvrdio je da svi elementi Mendeljejevljevog periodnog sistema imaju različite frekvencije, od najlakšeg po atomskoj težinivodonika, a sa najvišom frekvencijom, do najtežegnobelijuma, odnosno elementa sa najnižom frekvencijom. U kasnijoj fazi Janković je otkrio rezonantne frekvencije elemenata Periodnog sistema sa frekvencijama moždanih talasa (da vas ne zamaramo navođenjem formula, koje se ionako ne mogu primeniti ukoliko vam nije poznata vrednost koeficijenta C, a nije nam poznata).

Uglavnom, ovaj gospodin danas svojim uređajima može registrovati bukvalno sve od rudnih ležišta, sastava stena, preko nalaženja pitke vode i arheoloških nalazišta do ljudskih misli, a osmislio je i neutralizator štetnih zračenja.

Gospodin Janković je, kako naglašava Vlah, a intervju započinjemo interesantnim saznanjima do kojih je naš sagovornik došao želeći da razbije famu o Vlasima kao narodu koji se bavi crnom magijom.

Kao da se mi samo time bavimo! A ne znaju ni pravo poreklo Vlaha ni kako se ta zajednica održala toliko dugo na Balkanu. Međutim, ja sam dao naučno objašnjenje šta je to u stvari crna magija: radi o poljima štetnog zračenja, kakva postoje i u prirodi. Ljudi su jednostavno, počeli namerno danameštajutakva polja.

Da li ste se Vi lično susreli sa takvim, veštački napravljenim poljem?

-Pre nekoliko godina moj prijatelj je naišao na određene predmetenamešteneda stvore polje negativne energije. Među predmetima koji su bili postavljeni ispod stepeništa (a oni se po pravilu postavljaju na najprometnije mesto ispod praga, stepeništa, ispod jastuka) bile su stvari od gvožđa, ugljenika i trećeg elementa, koji neću navoditi, da se to saznanje ne bi zloupotrebilo. Moj prijatelj je sklonio te stvari i ispričao mi da mu je prethodno komšinica posle neke svađe pripretilaNamestila sam vam ja igru, pa ćete videti šta će vam se desiti!.

I šta se dogodilo?

-U toj porodici je u kratkom periodu zavladao haos. Razboleli su se, počeli su da se svađaju. Predmete sam izmerio uređajem (moj prijatelj ih je stavio sa strane, u jednu kesu). Mađutim, oni su su prethodno dugo stajali ispod stepeništa i jonizovali su polje, koje je i dalje delovalo. Zato sam ja, kada sam ušao u polje, izgubio ravnotežu, ali me je prijatelj lekar, koji je bio prisutan, brzo povratio. U tom trenutku zarekao sam da ću otkriti šta je to što ti predmeti sadrže, a deluje na taj način.

Mogu se koristiti tvrdi predmeti sačinjeni od pomenuta tri elementa, ali i smesa u obliku praha. Treća mogućnost je da se napravi emulzija od ta tri elementa. Inače, srednja frekvencija tri elementa jeste frekvencija fosfora, a poznato je da je beli fosfor veoma otrovan i izaziva opekotine. Kada vam neko tu emulziju sipa u čaj ili kafu nema leka, osim ako orgazam nekako uspe da se izbori i da ih izbaci nakon nekog vremena.

Skoro svi narodi na Zemljinoj kugli znaju za to, i to se prenosi sa kolena na koleno, ali ne znaju naučno tumačenje. A druga je stvar što ljudi iz neznanja, a naročito žene, iste te predmete nose sa sobom. Žene ih drže u tašni u obliku turpijica i makazica od čelika, olovke za obrve koja sadrži ugljenik, a često je tu i treći predmet. Tako dama nesvesno nosi sa sobom polje negativne energije. Ipak, opasnosti nema ako su predmeti razdvojeni, recimo, ako se drže u različitim pregradama.

Od kada se zna za ovakav način stvaranja polja negativne energije?

-Znalo se još u doba Rimljana: oni su na urne stavljali olovne tegove, a na tegovima su se nalazila ova tri elementa. Kada dodirnete takav teg, dešavaju se čudne stvari tako nešto se desilo mom prijatelju koji se bavi starinama, kada je predmet uneo u svoj stan.

Da bih dijagnostikovao takvo polje jednostavno frekvenciju podesim na fosfor.

Ukoliko neko namerno postavi ovo polje, ako želi da deluje na moždane talase ili psihupostavlja ga u blizini glave, ako želi da deluje na srce postavlja se u dugmad, a kada se napadaju reproduktivni organi u pojas. Može se stavljati u obliku zamotuljka ili praha. A končići i ostale stvari koji ljudi nalaze to je samo deo rituala.

Čak i plemeniti metali mogu emitovati loše vibracije….

-Kada sam sa profesorom Dragoslavom Srejovićem izvukao blago majke imperatora Maksimilijana Daje, 1996, ispostavilo se da i ono stvara jako jonizujuće polje. To zlato je u Mauzoleju bilo zakopano 17 vekova, i trebalo je da vidite kako su se ponašali mladi koji su to iskopavali. Ne radi se o nekom prokletstvu pokojnika, već o jakom jonizujućem polju. A bilo je tu svačegatri ogrlice, zlatni listići, prstenovi za kosusve je to procenjeno na dva miliona maraka. Klikni ovde

A kakav je slučaj sa tzv. muslimanskom magijom?

-Na teritoriji Bosne pronašao sam stotine slučajeva da je ta pogubna kombinacija ugrađena u pojas pantalona ili suknje, a jednom se čak ispostavilo da su tom materijomfilovanadugmad na venčanici.

Da li je moguća neutralizacija?

-Ona se sastoji u tome da se predmeti otkriju i odstrane, isperu ili da se postave odgovarajući neutralizatori.

Da li su Vlasi ipak na neki način posebni, recimo po vidovitosti?

-Poznato je da ta etnička zajednica poznaje bajenje ili vidovitost. Jedna baba je, recimo, tražila da donesete flašu vode iz vašeg bunara, unutra bi stavila cvet nevena i promućkala, a onda bi počela da priča. Frekvencija moždanih talasa u budnom stanju je između 12 i 23 herca, ona je umela da, vrteći ono zrnevlje po rukama, spusti moždane talase ispod 8 herca (to sam merio bez njenog znanja) i tako bi stupala u stanje mentalnog kontakta sa predmetom (ako ste doneli nečiju sliku i sl) ili sa vodom, kao u ovom slučaju. A poznato je da voda pamti. Baka je znala da mi kaže sve o meni i mojoj porodici, ali ipak sam joj rekao da to više ne radi, jer će izgubiti moć. I, zaista, izgubila je moć posle par godina, jer je u međuvremenu primala po 30 ili 50 ljudi dnevno.

Sa vidovitošću ste eksperimentisali i u drugim okvirima?

-Da, bio je to eksperiment Vladivostok Beograd. U Vladivostoku bi osoba na parčetu papira nacrtala neki oblik, a gospodin o kojem se radi (živ je i danas i nalazi se u Beogradu, pa mu neću pominjati ime) u Beogradu bi rekonstruisao ono što je neko u Vladivostoku nacrtao. To se sprovodi pomoću dugih talasa niskih frekvencija, a i moj uređaj radi na tim frekvencijama.

Da pređemo na drugu temu: vaši uređaji detektuju rudno blago.

-U životu sam dobijao mnogo priznanja, ali i omalovažavanja, a najveće priznanje i uvažavanje dobijao sam u Rusiji, gde sam išao na istraživanje u najveće rudnike na Uralu, pa i Kazahstanu. Išao sam u jame od po 500 metara dubine u rudniku Sibaj na južnom Uralu i tačno prognozirao na kojoj se dubini nalazi zlatonosna žica i koja je koncentracija metala. To je potrvrđeno istog dana, kada su uzeli uzorke odatle, pa su govorili da jedošao brat iz Srbije i dečjom igračkom sve pogodio. Inače, sve što radim pretočim u detaljan izveštaj, kroz crteže, slike, skicesve dokumentujem, da ne bi neko to jednog dana osporavao.

Radite i hidrogeološku prospekciju…

-Bio sam na oko tri hiljade mernih tačaka i pronalazio vodu na različitim dubinamaod 20 metara za bunare do 1200 metara za termalne vode. Moj uređaj ima 64 kanala i mugućnost podešavanja frekvencije u mikrohercima. Na taj način može se precizno odrediti mineralizacija i temperatura vode. Inače, sve vode imaju svoje frekvencije izvorska, mineralna, termalna, kišnica. Nije ista frekvencija ni za sve mineralne vode. Može se odrediti da li neka voda sadrži više kalijuma ili natrijuma, pa nepovoljno deluje na pritisak, ili možda kalcijuma, što takođe nije dobro, ili su u pitanju panonske vode koje sadrže jod i natrijum hlorid itd…

Da li se vaši uređaji mogu kupiti?

Za sada se ne prodaju. Inače, sve uređaje sam sam napravio, iz prostog razloga što je krađa intelektualne svojine najunosniji posao na svetu.

Postoji li u Srbiji rudno blago koje se ne ekploatiše?

Ima puno toga, ali, nažalost, data je koncesija stranim firmama. Ima azurita (ruda bakra), malahita i zlata. Istražio sam teren i otkrio da u azuritu ima 30 posto bakra, što je neverovatno. Posle toga došla je firma koja je dobila koncesiju. Tu je i jadarit (kriptonit).

Detektujete i naftu i gas.

-Još 1997. ili 1998. počeo sam istraživanje na teritoriji Srbije, dobio odobrenje, a onda su mi na lokalitetu rekli da je to državna tajna. Prodali su strancima sve, a meni su rekli da ne smem da istražujem, jer se radi o strateškim rezervama.

Kod Ivanić-Grada u Hrvatskoj moja ekipa je radila na istaživanju naftnih polja. Posle je u njihovoj štampi bombastično objavljeno da je pronađeno novo naftno polje, a niko ne pominje kojom metodom, da je korišćen izum akademika SAIN Zvonimira Jankovića. Nafte ima i u Bosni.

Da li Kosovo krije rudna bogatstva?

-Tu su ista rudna ležišta kao u užoj Srbiji, jedino što je tamo nešto bogatije feroniklom.

Da li postoji mineral čija vibracija deluje pozitivno?

-Jedan od minerala koji je preporučljiv za sve jeste malahit.

Da se vratimo na vašebivšezanimanjeu jednom intervjuu pomenuli ste da informacija može da seuhvatina licu mesta, dok se formira u glavi…

-Tačno. Pročitao sam negde da postoji mogućnost da se zna sadržaj knjige ili nekog dokumenta koji je zatvoren u kasi, a pošto sam radio gde sam radio, pomenuo sam to timu stručnjaka, matematičara. Počeli da se se smeju:Šef je poludeo. Kažem:Nema problema, napišite vi tamo u vašoj kancelariji permutaciju 5, 6 brojeva. I dođite kod mene u kabinet posle toga. Kolega je došao, seo, uzeo sam papir i pisao: prvi broj, drugi broj, treći, četvrti, peti..Idi sada donesi svoj papir i uporedi“ – rekao sam. Kolega je prebledeo kada je shvatio da se radi o identičnim brojevima. Inače, nemam ja nikakve posebne sposobnosti, običan sam smrtnik koji voli da eksperimentiše. A onda me je drugi vrhunski matematičar pitaoZvonko, a kako ti to radiš?Objasnio sam mu do detalja. Kasnije je otišao kod jedne Ruskinje koja živi ovde, a koja je u svojoj domovini pohađala neki od instituta za paranormalne pojave i od nje je saznao da ona to radi na identičan način.

Informacija se možehvatatii dok se kuca na mašini ili računaru?

-Zbog rasporeda prstiju, ne proizvodi svaka dirka istu jačinu dodira na osnovu specifične jačine udara može se tačno znati koja su slova otkucana i kojim redom. A postoje i ljudi koji informaciju mogu da prate i bez priključivanja uređaja. Moždani talasi zrače, stvaraju elektromagnetno polje, a postoji tu i još jedna komponenta o kojoj ne želim da pričam. Reći ću samo da postoji mogućnst da se registruje.

Svojom aparaturom možete meriti i frekvenciju moždanih talasa?

Ne samo to, napravio sam pregled frekvencija za sve organe i za sve bolesti. To ima nekih sličnosti sa Rajfovim generatorom, ali ipak ne radi na istom principu. Nažalost, još nisam uspeo da odredim frekvenciju za kancer, jer postoji oko 2000 vrsta tumora, a meni je potreban tačan hemijski sastav svega što želim da detektujem. Ne kažem da moji uređaji mogu spopostotno sve da otkriju, ali tačnost je, na osnovu dosadašnjih analizaoko 93 posto.

Spomenka Milić

Foto: V. Danilov i lična arhiva