Jerusalimski sindromŠta se sve dešava hodočasnicima koji posećuju Svetu zemlju i Jerusalim – poseb-no u sezoni velikih hrišćanskh praznika

Svake godine oko 200 turista koji posete sveti grad oboli od nečega što se već naziva »jerusalimski sindrom«. Nekoliko dana po dolasku oni se identifikuju sa Bogom, Devicom Marijom, svetim Jovanom Krstiteljem ili Satanom. Psiholozi tu vrstu mističnog delirijuma objašnjavaju uticajem snažnih emocija koje te osobe osete na mestima o kojima su godinama maštale. Žrtve »jerusalimskog sindroma«, obično neoženjene odnosno neudate, gube kontakt sa stvarnošću i padaju u mistično stanje.

Jedan od tih turista, koji se smatrao Samsonom, nedavno je, inače, srušio ceo zid bolnice pri pokušaju bekstva.