3oko

Treće oko je časopis za granična područja nauke, misterije prošlosti i fenomene za koje ne postoji racionalno objašnjenje. Uređivačka koncepcija je originalna i prilagođena našim prostorima, mada list ima dodirnih tačaka i sa najboljim svetskim magazinima slične tematike. Poseban akcenat je na duhovnosti – verskom životu i mističnim iskustvima svih konfesija. Takođe, u Trećem oku se mogu naći i teme iz popularne nauke, pronalazaštva, alternativne medicine i ekologije

Generalni direktor i glavni urednik
Kompanije „Novosti“ AD
Ratko Dmitrović

Odgovorni urednik –  Dragan Vićanović

Pomoćnik odgovornog urednika – Milica Knežević Kukoleča

Novinari: Spomenka Milić i  Dragoslav Marković,

Sekretar redakcije – Stana Ilić

Tehnički urednik – Branislava Stefanović

Lektor – Zorica Peruničić

 

Prvi broj Trećeg oka izašao je 23.novembra 1989. godine

 

www.treceoko.rs

e-mail: treceoko@novosti.rs

tel. 011/ 30 28 140