Veliki asteroid, dvostruko veći od onog koji se 2013. godine raspao nad Sibirom, proleteće pored Zemlje 5. marta… Ako “malo” skrene sa putanje… Asteroid nazvan  “2013 tx68” astronomi prate...
Continue Reading