Poznata profesorka teorijske fizike na Univerzitetu u Darmštatu u Nemačkoj, Barbara Drosel veruje da je Bog stvorio univerzum   “Imala sam 13 godina kada sam odlučila da želim da...
Continue Reading