Za vreme bombardovanja 1999. godine Srbi su pevali, igrali, “ludirali” se i nosili iscrtane mete – sada je jasno zbog čega su to činili – objašnjava u veoma nategnutoj...
Continue Reading