Vanzemaljci su među nama – tvrdi rekovački ufolog Bernard Ljubas i svoje tvrdnje potkrepljuje nizom dokaza Iako su mnogi filozofi, teolozi i naučnici pokušali da odgovore na pitanje da...
Continue Reading