Često se tvrdoglavošću, nesvesni njene suštine, ponosimo i svrstavamo je među tri naše nacionalne osobine, nesvesni činjenice da biti uporan i tvrdoglav nema veze jedno sa drugim. Hajde za...
Continue Reading