Otapanje leda oslobađa pošast koja je harala svetom pre više od 100 godina… Velike boginje, smrtonosna bolest iskorenjena 1977. mogla bi se vratiti budući da se zaleđene sibirske tundre...
Continue Reading