Po novom tumačenju Nostradamusovih stihova, poglavar Rimokatoličke ckve ne bi trebalo da se približava “varoši koju zapljuskuju dve reke”, jer će tu “krv propljuvati, u mesecu kad cvetaju ruže”...
Continue Reading