Maja 1917. prvi put se portugalskim pastirima ukazala Gospa od Fatime, pojavila se još dva puta, a šta je tačno rekla – zna verovatno samo sam vrh Rimokatoličke...
Continue Reading