Kad kupite banane, obratite pažnju – nalepnica na njima nije samo oznaka odakle one dolaze nego i obaveštenje o načinu gajenja Ako vidite nalepnicu s četiri broja, i počinje...
Continue Reading