Prva ugradnja pejsmejkera u Jugoslaviji završila se tragično, jer je operacija – uspela! Operisani pacijent se uplašio da zbog ugrađene „elektronske proteze“ više neće moći da umre – pa...
Continue Reading