U 57 zemalja postoje državne instance koje se aktivno bave prikupljanjem tajnih ekonomskih pokazatelja i informacija, a vlade još barem 100 zemalja troše deo nacionalnog dohotka na pokrivanje troškova...
Continue Reading