Šta se desi kada neko bez vize sleti na aerodrom i odluči da tu i ostane. Vlasti mnogih zemalja su nemoćne da razreše sporne situacije na eksteritorijalnom zemljištu Niko...
Continue Reading