Energetski vampirizam predstavlja direktno uzimanje životne snage drugih ljudi, čime se uzrokuju mentalni, emocionalni i fizički poremećaji. Znamo da nas obično ugrožavaju najbliži, ali – kako se...
Continue Reading