Mikrobiolog Brus Lipton došao je do zaključka da se naši geni mogu „isključiti“ ili „uključiti“ delovanjem sredine. Mozak je hemičar i on diktira sastav medijuma u kojem se razvijaju...
Continue Reading