Gordon Galup izjavio za britanski “Sun” da je rođeno stvorenje nastalo – ukrštanjem majmuna i čoveka Gordon Galup, evolucionarni psiholog, tvrdi da su naučnici uspeli da ukrste čoveka i...
Continue Reading