Pošto je pre neku godinu primećeno da se mobilni telefoni pokazuju na starim fotografijama i filmovima, sada se otišlo korak dalje – neki ih nalaze i na umetničkim delima...
Continue Reading