Janko Tomić, običan čovek neobičnog dara – sa nekoliko poteza rukom, bez ikakvog “rekvizita” ili ulja, vraća uklješten kičmeni pršljen u svoje ležište. Kaže da je veštinu nasledio od...
Continue Reading