Šta se sve dešava hodočasnicima koji posećuju Svetu zemlju i Jerusalim – poseb-no u sezoni velikih hrišćanskh praznika Svake godine oko 200 turista koji posete sveti grad oboli od...
Continue Reading