Za Kalači, selo koje u sovjetsko vreme čak nije bilo ucrtano na geografskim kartama, sada zna ceo svet jer je stanovnike ovog misterioznog mesta pogodila epidemija — spavanja  ...
Continue Reading