Koliko su na oblikovanje marksizma uticala tajna društva 19. veka. Kome se molio Marks kad je bio bolestan. Zašto je KPSS rehabilitovala jednog Često je pisano, o okultnim...
Continue Reading