Ubistvo Aleksandra Karađorđevića u francuskom gradu Marseju, predosećali su njegova supruga – kraljica Marija, srednji sin princ Tomislav, pa i sam kralj Vest da je kralj Aleksandar Prvi Karađorđević...
Continue Reading