Ne zna se još šta je i ne da se uništiti, a napada i životinje i ljude. Reč je o misterioznom uzročniku pošasti zvane »bolest ludih krava« Prve žrtve...
Continue Reading