Na imanju Dragana Pantelića iz Bajine Bašte pojavio se mutant Na stabljici kukuruza u Bajinoj Bašti nikao je krastavac dug 50 cm – obavestio je jedne dnevne novine Dragan...
Continue Reading