Švedski lekar dr Jarl je 1939. godine snimio neverovatne prizore na Tibetu, ali mu je film je zaplenilo Englesko naučno društvo i sledećih 50 godina se o njemu ništa...
Continue Reading