Sovjetski radio-inženjer, doktor tehničkih nauka Leonid Ivanovič Kuprijanovič je 4. novembra 1957. dobio patent broj 115494 za “Uređaj za poziv i prebacivanje radio-telefonskih komunikacionih kanala”, a prvi mobilni bio...
Continue Reading